AU.576 Karjatervise programmide rakendamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg04.04.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kalmer Kalmus
Ants Kavak
Ants-Hannes Viira
Piret Kalmus
Kerli Mõtus
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv28
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid* oskab koguda andmeid karjas esinevate haiguste esinemissageduse kohta
* oskab andmete põhjal tuvastada karja tugevused ja probleemkohad
* omab teadmisi karja sigimise, udaratervise, piimakvaliteedi, noorkarja ja jäsemete tervise parandamise võtetest
* oskab analüüsida karjaterviseprogrammi rakendamise majanduslikku mõju
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
* Piimaveise karjaterviseprogrammi kontseptsioon, eesmärgid ja metoodika
* Karjas esinevate haiguste registreerimine ja analüüs
* Karjatervisealaste eesmärkide seadmine
* Karjatervise probleemide lahendamine
* Karjaterviseprogrammi majanduslik mõju

Koolitusel antakse ülevaade karjatervise programmide läbiviimise põhimõtetest ning
Eesti Maaülikooli ja MTÜ Piimaklastri koostöös viimasel kahel aastal läbi viidud projektist.
mille käigus esmakordselt Eestis testiti karjatervise programmide rakendamist viies erineva suurusega piimaveisefarmis ning analüüsiti karjade tervise- ja toodangunäitajate ja majandustulemuste muutust.
6
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg31.03.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 18:12