AU.577 Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg04.04.2018
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtRapla maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Piret Kalmus
Kerli Mõtus
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid- oskab registreerida karjas esinevaid haiguseid
- oskab läbi viia lihtsamat andmete analüüsi
- oskab ära tunda ja diagnoosida karjas levivaid peamisi nakkushaiguseid
- teab, kuidas luua farmi bioturvalisuse kava
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Loomade ravi korraldamine
Nakkushaiguste äratundmine ja diagnoosimine karjas
Farmi bioturvalisuse kava loomine
6Piret Kalmus, Kerli Mõtus
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg09.04.2018
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:40