AU.579 Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses (veebipõhine kursus)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg23.09.2019 - 23.10.2019
Maht26 akadeemilist tundi (26 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kadrin Meremäe
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)45 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmHügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse lõpetanu on teadlik isiku- ja iluteeninduse ettevõtetele ning selle personalile esitatavatest hügieeninõuetest, mõistab klienditeenindaja halbadest hügieeniharjumustest ja ettevõtte puudulikust hügieenist tulenevaid ohtusid inimese tervisele ning omab teadmisi enamlevinud nakkushaiguste leviku viisidest ning haigustekitajate tõrje meetoditest töökeskkonnas.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Seadusandlus: hügieeninõuded ettevõttele ja selle personalile
Tööpindade, töövahendite hügieen. Pesemine, desinfitseerimine, steriliseerimine. Hügieeniplaan
Isiklik hügieen (sh kätehügieen). Hügieeniline käte antiseptika
Klienditeenindaja head ja halvad hügieeniharjumused
Ebapiisavast hügieenist tulenevad ohud inimese tervisele
Üldteadmised nakkushaigustest, nende leviku viisidest ja ennetamise võimalustest
Terviseameti soovitused

Koolituse õppekava on kooskõlastatud Terviseametiga.
26Kadrin Meremäe
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise lisainfoREGISTREERUMISEGA AVALDATE SOOVI OSALEDA VALITUD KOOLITUSEL!

Registreerumine kestab kuni grupi täitumiseni. Kui grupp on täitunud, saate oma osalemissoovist märku anda Eesti Maaülikooli avatud ülikooli e-posti aadressil: avayl@emu.ee või tel 731 3275.

Kõiki registreerunud saavad koolitusele registreerumisel (registreerumisel märgitud e-kirja aadressil) süsteemi poolt automaatselt saadetava kinnituskirja registreerumise õnnestumise kohta ning enne kursuse algust infokirja, kus avalikustatakse kursusele sisenemise võti ning selgitatakse kursuse korraldust.
Kui koolitus jääb huviliste vähesuse tõttu ära või lükkub edasi, siis saadetakse kõigile registreerunutele (registreerumisel märgitud e-kirja aadressil) sellekohane teavitus.

Täiendusõppest loobumise korral tuleb koolitusele registreerunul sellest täiendusõppe korraldajat teavitada (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) hiljemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva. Juhul, kui koolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui kolm tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus jõusse.

NB! Koolituse lõpus saavad kõik lõpetajad koolitusel osalemist kinnitava tunnistuse.
2019 aasta jaanuarist väljastab maaülikooli avatud ülikool tõendeid ja tunnistusi elektroonilisel kujul, kui koolitusele registreerunu pole avaldanud enne koolituse algust eraldi soovi paberkandjal dokumendiks.
Koolituse lõpetamist kinnitav dokument saadetakse kas elektrooniliselt koolitusele registreerumisel märgitud e-kirja aadressil või registreerumisel märgitud postiaadressil peale koolituse lõppu.
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2019 03:13