AU.581 Mahetootmise täiendkoolitus konsulendile: mahepõllumajanduse põhimõtted, nõuded, arengudAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg22.03.2018 - 23.03.2018
Maht20 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 4 tundi iseseisvat tööd), 0,75 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ragnar Leming
Anne Luik
Elen Peetsmann
Ruth Lauk
Kristel Jalak
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllumajandus, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidMooduli läbinu:
* tunneb mahetootmise üldpõhimõtteid;
* teab mahetootmise, -töötlemise ja turustamise hetkeolukorda ja võimalikke arengusuundi Eestis ning ELs;
* oskab hinnata elurikkusega seonduvaid keskkonnamõjusid mahetootmises;
* tunneb mahetootmise praktikaid;
* teab kuidas suurendada ja säilitada bioloogilist mitmekesisust mahetoomises;
* teab mahetootmisega seotud ettevõtte tunnustamisest ja riiklikust järelevalvest;
* tunneb mahevaldkonnaga seotud EL ja siseriiklikke õigusakte.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Õpetamismeetodika täiendamine - teabe edastamine nõustamisel
Keskkonnamõjud põllumajanduses
Elurikkus ja bioloogiline mitmekesisus mahetootmises
Mahetootmise üldpõhimõtted:
* Taimekasvatus (külvikord, mullaviljakus, taimekaitse)
* Loomakasvatus (loomade heaolu, tervis, sööt, pidamistingimused)
Euroopa Liidu ja Eesti siseriiklikud õigusaktid
Ettevõtte tunnustamise protsess ja riiklik järelevalve
Mahepõllumajanduse hetkeolukord: Tootmine, töötlemine ja turustamine Eestis ja Euroopa Liidus
20Ragnar Leming, Anne Luik, Elen Peetsmann, Ruth Lauk, Kristel Jalak
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt8
Registreerumise tähtaeg20.03.2018
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 20:02