AT.4 Kommunikatsioon ühistusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg24.04.2018 - 25.04.2018
Maht12 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ene Seidla
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmSotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
1. mõistab kommunikatsiooni olemust ja mõju ühistegevuses;
2. oskab kasutada erinevaid kommunikatsioonikanaleid ja -vorme;
3. oskab analüüsida ja parendada suhtlust ühistu liikmete, juhatuse ja nõukogu vahel;
4. mõistab kommunikatsiooni ja motivatsiooni seoseid, oskab arvestada psühholoogiaga seotud aspekte kommunikatsioonis;
5. tunneb kriisikommunikatsiooni põhitõdesid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Mis on kommunikatsioon? Info vs kommunikatsioon. Kommunikatsioon kui proaktiivne, suunatud protsess.
2. Eesmärkide sõnastamine ja esilhoidmine. Simulatsiooniharjutus. Püüame edastada üht sõnumit, näeme reaalajas, mis toimub tegelikult kuulaja peas. Eesmärgi hajumine ja teisenemine, sõnumite erinev tõlgendamine. Eeldamine vs kokkulepete tegemine.
3. Koostöö kommunikatsioon kui kokkulepetel ja reeglitel põhinev suhtlus. Reeglite kokkuleppimine - missugune info on nähtav, millal, mis kanalis ja miks.
4. Kaasav kommunikatsioon ja motivatsiooni muutused. Töövormid olukordades, kui arvamusi ei avaldata või kui arvamusi on palju ja üksteist ei kuulata. Psühholoogia põhitõed kommunikatsioonis.
5. Enesekehtestamine kommunikatsioonis. Kiire ja aeglane mõtlemine.
Keeruliste andmete graafiline lihtsustamine. Ühised visuaalid ja märgisüsteemid.
6. Info mõistmise ja motivatsiooni seos. Kommunikatsioon liikmete, juhatuse ja nõukogu vahel.
7. Simulatsiooniharjutus - kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus väärtusahelas. Kogeme, kuidas mõjutab kommunikatsioon koostööpartnerite motivatsiooni?
8. Väljapoole suunatud kommunikatsioon. Meediasuhtlus. Kanalite valimine, sõnumi vormimine ja sõnumi müük. Kriisisõnumid ja halvad uudised - kuidas käituda. Kriisijuhtimise ABC.
12Ene Seidla
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg19.04.2018
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 31.03.2020 16:33