AU.585 Külade, alevike arengukavade koolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg02.10.2018 - 05.02.2019
Maht48 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 32 tundi iseseisvat tööd), 1,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Uno Silberg
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
Teab arenguid, õigusakte ja alusmaterjale arengukava koostamiseks kohalikul tasandil.
Mõistab arengukava ülesehituse, koostamise ning kaasamise teoreetilisi ja praktilisi aluseid.
Oskab koostada küla või aleviku arengukava.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
8 akadeemilist tundi:
* Ühiskond, avaliku ja erasektori arengu kavandamine.
* Arengu kavandamine teoorias ja praktikas.
* Õigusaktid ja alusmaterjalid arengukava koostamiseks.
* Arengukava ülesehitus ja koostamise etapid.
* Tööprotsessi planeerimine, töökorraldus, kaasamine, avalikustamine.
* Arengukava koostamise kavandamine (iseseisev- ja rühmatöö).
8 akadeemilist tundi:
* Valminud arengukavade ülevaade (iseseisev- ja rühmatöö).
* Avaliku, era- ja mittetulundussektori koostöö.
* Arengukava rahastamine ja elluviimine.
* Kokkuvõte koolitusest.
48
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg20.09.2018
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi osaleda käesoleval tasulisel koolitusel.
Registreerumine on aluseks täiendusõppijaks arvamisel ja arve väljastamisele.

Registreerumine on avatud kuni registreerumisaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.

Kui grupp on täitunud, saate oma osalemissoovist teada anda e-posti aadressil: avayl@emu.ee (saame Teid sõltuvalt olukorrast jätta ootelehele või avada uue grupi).

Juhul, kui grupp ei komplekteeru, jääb koolitus ära ja registreerunud osalejaid teavitatakse.

Täiendusõppest loobumise korral palume teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui teavitate koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui kolm tööpäeva enne koolituse algust, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus jõusse.

Koolituse korraldaja on Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 21.07.2019 03:39