AU.593 Põllumajandussaaduste töötlemine konsulendile: lihatoodete väiketöötlemineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg11.10.2018 - 12.10.2018
Maht16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Riina Soidla
Kristi Kerner
Marek Tepper
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv12
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu teab:
- peamisi toodete tüüpe ning tootearenduse võimalusi lihatoodete väiketöötlemises;
- millised on peamised tehnoloogilised protsessid ning vajadused ruumide, seadmete, materjalide ja tööjõu osas;
- millised on tootmise alustamiseks vajalikud teadmised ja praktilised oskused ning allikad ja võimalused nende teadmiste ja kogemuste omandamiseks;
- peamisi riskifaktoreid, mis on nt seotud toorainega, toiduohutusega, tööohutusega jm;
- peamisi turge ja turustamisvõimalusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Lihaturu ülevaade
Liha kui tooraine ja seda mõjutavad tegurid
Lihatoodete klassifikatsioon
Värske liha käitlemine (lihavalmistised, lihalõikus, pakendamine jne)
Lihalõikus. Liha hinna kalkulatsioon ja hinda mõjutavad tegurid, lihavalmistised
Vorsti- ja suitsulihatoodete tehnoloogia: tooraine ettevalmistamine
Vorstide valmistamise praktilised tööd
Lihatoodete sensoorne analüüs
16Riina Soidla, Kristi Kerner, Marek Tepper
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg08.10.2018
Registreerumise lisainfoTEAVITUS:

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Kursusel osalemiseks on vajalik kuuluda määratletud sihtrühma ning registreeruda kursusele elektrooniliselt maaülikooli õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise õnnestumist kinnitab registreerumisel märgitud e-kirja aadressil saabunud kinnituskiri.

Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni või grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Kõiki registreerunud saavad enne kursuse algust infokirja registreerumisel märgitud e-kirja aadressil.

Täiendusõppest loobumise korral teavitage palun sellest täiendusõppe korraldajat (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.06.2019 00:11