RP.7 Juhtimisalaste pädevuste arendamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg13.11.2018 - 20.11.2018
Maht16 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jüri Krusealle
Katriin Visnapuu
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmMajandusteadus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
- tunneb kaasaegseid juhtimisteooriaid ja oskab analüüsida nende rakendamise võimalusi eesmärgist ja olukorrast lähtuvalt;
- tunneb erinevaid juhtimisstiile ja oskab neid rakendada sõltuvalt eesmärgist ja olukorrast;
- oskab kavandada protsesse eesmärgi saavutamiseks;
- tunneb meeskonna juhtimise tehnikaid ja oskab neid rakendada;
- tunneb probleemide lahendamise tehnikaid ja oskab neid probleemide ennetamisel ja tekkimisel rakendada;
- tunneb enesejuhtimise tehnikaid ning oskab neid rakendada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Kaasaegsed juhtimisteooriad ja nende rakendamine õppetöö läbiviimisel.
Eesmärgipärane juhtimine, väärtusjuhtimine, loovusjuhtimine, protsesside juhtimine, süsteemide juhtimine ja meeskondade juhtimine.
Õppimisele ja arengule suunatud juhtimine.
Otsustamine ja mõjutamine.
Probleemide ennetamine ja lahendamine.
Enesejuhtimine.
16Jüri Krusealle, Katriin Visnapuu
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg08.11.2018
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 07.08.2022 22:12