GX.2 Geodeesia täiendkoolitus GNSS, digitaalfotogramm-meetria ja katastrimõõtmise alalAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg12.10.2018
Maht8 akadeemilist tundi (7 tundi auditoorset, 1 tundi praktikat), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tarmo Kall
Natalja Liba
Kristina Türk
Harli Jürgenson
 
Hind (sisaldab käibemaksu)132 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv75
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolitusel osaleja:

* teab RTN võrke Eestis;
* oskab hinnata RTN võrkude täpsust Eestis;
* oskab hinnata RTK meetodi võimalusi ja ohte;
* tunneb RTK mõõtmist mõjutavad tegureid;
* tunneb geodeetilise tahhümeetri seadeid;
* tunneb täisintegreeritud meetodil vastulõike tegemist;
* oskab lähtuda geodeetilistel töödel MKM määrusest: "Keskkonnaministri määrus "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded";
* oskab valida sobivaid mõõtmismeetodeid lähtuvalt püstitatud ülesandest;
* oskab hinnata droonide kasutusvõimalusi geodeetilistel töödel;
* teab kõrguste ja mahtude mõõtmise ja määramise võimalusi droonidega;
* tunneb Eesti geodeetilist süsteemi, GNSS püsijaamade võrku ja kohalikke geodeetilisi võrke;
* tunneb asulate geodeetilisi võrke.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Sissejuhatus. Geomaatika õppetooli juhataja Aive Liibusk
9.10-9.15
RTK mõõdistamine kasutades võrgu-RTK teenuseid Eestis. Täpsus ja probleemid.
Lektor: Harli Jürgenson
Aeg: 9.15 - 10.00 1 Eesti kommerts RTN võrgud, nende teoeetiline täpsus ja reaalsed testid. RTK meetodi kasutatavus mõõdistusvõrgu rajamisel Mõõdistusvõrgu kõrguslik sidumine (sh meetodi "RTK ja geoid" kasutatavus).
Paus 15 min
Vastulõige läbi täisintegreeritud mõõtmise mõõdistusvõrgu rajamisel.

Lektor: Harli Jürgenson
Aeg: 10.15 - 11.00 1 Mõõdistusvõrgu olemus, rajamise vajadus ja vahendid. Märkusi MKM määrusest: "Keskkonnaministri määrus Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded". Tahhümeetri seadistamine ja kontroll, sh L-Est97 seadistamine. Täisintegreeritud mõõtmine ja täisintegreeritud orienteerimine vastulõike abil.
Eesti geodeetilise võrgu arendus ja täpsused, I osa.
Lektor: Tarmo Kall
Aeg: 11.00 - 11.45 1 Eesti geodeetiline süsteem. Geodeetiline põhivõrk, selle kordusmõõtmised. GNSS püsijaamade võrk. Uus I klassi kõrgusvõrk..
Lõuna samas majas 11.45-12.45
Eesti geodeetilise võrgu arendus ja täpsused, II osa.
Lektor: Tarmo Kall
Aeg: 12.45 - 13.30 1 Asulate kohaliku plaanilise ja kõrgusliku võrgu rekonstrueerimine. Madalamate klasside kõrgusvõrkude staatus, saadavus, klassifikatsioon ja täpsused.
Fotogramm-meetria kasutamine geodeesias, sh droonid
Lektor: Natalja Liba
Aeg: 13.30 - 14.15 1 Nüüdisaegne pildi tootmise tehnika ja tehnoloogia (CCD sensorid ja nende füüsikaline ehitus, mehitamata lennusõidukid s.h. droonid).
Kohvipaus 14.15-14.45
Topograafiline mõõdistus ja mahud digitaalfotogrammeetria ja droonide abil.

Lektor: Natalja Liba ja Kristina Türk
Aeg: 14.45 - 15.30 1 Andmete saamise ja töötlemise protsess (digitaaltehnoloogia).
Drooni parameetrite ja trajektoori määramine, andmete töötlemine, tarkvarad

Droonipildistamine vastavalt etteantud trajektoorile, kasutades seadet Trimble Zx5.
Lektor: Natalja Liba ja Kristina Türk
Aeg: 15.30 - 16.15 1 Toimub drooniga tutvumine, ettevalmistamine lennuks ja etteantud trajektooriga testlend koos pildistamisega.
16.15-17.10 diskussioon ja teadmiste kontroll
Aive Liibusk, Harli Jürgenson
8
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt20
Registreerumise tähtaeg09.10.2018
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 06:48