GX.2 Geodeesia täiendkoolitus GNSS, digitaalfotogramm-meetria ja katastrimõõtmise alalAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg29.03.2019
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tarmo Kall
Natalja Liba
Kristina Türk
Harli Jürgenson
 
Hind (sisaldab käibemaksu)150 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv75
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolitusel osaleja:

* teab RTN võrke Eestis;
* oskab hinnata RTN võrkude täpsust Eestis;
* oskab hinnata RTK meetodi võimalusi ja ohte;
* tunneb RTK mõõtmist mõjutavad tegureid;
* tunneb geodeetilise tahhümeetri seadeid;
* tunneb täisintegreeritud meetodil vastulõike tegemist;
* oskab lähtuda geodeetilistel töödel MKM määrusest: "Keskkonnaministri määrus "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded";
* oskab valida sobivaid mõõtmismeetodeid lähtuvalt püstitatud ülesandest;
* teab kaasaegse pildi tootmise tehnikat ja tehnoloogiat, sh mehitamata lennusõidukid;
* oskab hinnata droonide kasutusvõimalusi geodeetilistel töödel;
* Tunneb katastrimõõtmise geodeetilisi nõudeid.
* tunneb Eesti geodeetilist süsteemi, GNSS püsijaamade võrku ja kohalikke geodeetilisi võrke;
* tunneb asulate geodeetilisi võrke.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Lektor Maht tundides Teemad
Avasõna. Geomaatika õppetooli hoidja Aive Liibusk
Aeg: 9.10 - 9.15
Arengud GNSS signaalide osas
Lektor: Tarmo Kall
Aeg: 9.15 - 10.00 1 GNSS-signaalide olemus: sagedused, moduleerimise meetodid, navigatsiooniteatis. GNSS-signaalide moderniseerimine.
Paus 15 min
Geodeetiliste võrkude areng
Lektor: Tarmo Kall
Aeg: 10.15 - 11.00 1 Riiklik geodeetiline võrk ja selle kordusmõõtmised.
Uus I klassi kõrgusvõrk. Riiklik GNSS-püsijaamade võrk ESTREF. Kohalike geodeetiliste võrkude rekonstrueerimine.
RTK mõõdistamine kasutades võrgu-RTK teenuseid. Täpsus ja probleemid, L5 ja Galileo signaalile vajalikud seadmed ja tarkvara versioonid
Lektor: Harli Jürgenson
Aeg: 11.05 - 11.50 1 Eesti kommerts RTN võrgud, nende teoreetiline täpsus ja reaalsed testid. RTK meetodi kasutatavus mõõdistusvõrgu rajamisel. Mõõdistusvõrgu kõrguslik sidumine (sh meetodi "RTK ja geoid" kasutatavus).
Lõuna samas majas 11.50-12.45
Fotogramm-meetria kasutamine geodeesias
Lektor: Natalja Liba
Aeg: 12.45 - 13.30 1 Nüüdisaegne pildi tootmise tehnika ja tehnoloogia (CCD sensorid ja nende füüsikaline ehitus, mehitamata lennusõidukid s.h. droonid).
Topograafiline mõõdistus ja mahud digitaalfotogramm-meetria ja droonide abil. Droonipildistamise regulatsioon
Lektor: Natalja Liba ja Kristina Türk
Aeg: 13.30 - 14.15 1 Andmete saamise ja töötlemise protsess (digitaaltehnoloogia).
Drooni parameetrite ja trajektoori määramine, andmete töötlemine, tarkvarad.

Kohvipaus 14.15 - 14.40
Geodeetilised nõuded katastriüksuse mõõdistamisel

Lektor: Harli Jürgenson
Aeg: 14.40 - 15.25 1 GNSS ja tahhümeetriline mõõdistus katastrimõõtmisel. Lähteallikas: "Katastriüksuse moodustamise kord" 2018 § 2. Mõisted ja § 17. Nõuded piiri mõõdistamisele. Täisintegreeritud mõõtmine ja täisintegreeritud orienteerimine vastulõike abil.
Aeg: 15.30 - 16.15
Katastriüksuse moodustamisega seonduv
1 Maa-ameti esindaja, täpsustamisel.
Diskussioon ja päeva lõpetamine
Harli Jürgenson, Tarmo Kall, Natalja Liba jt
Aeg: 16.15 - 17.00
1 Küsimused, analüüs, diskussioon ja kommentaarid seoses räägituga.
8
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt20
Registreerumise tähtaeg26.03.2019
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 24.03.2019 00:47