AU.598 Põllumajandusloomade heaolu - piimaveisedAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg20.11.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtPõlva maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid- Farmist tapamajani piimaveistega kohalduv seadusandlus;
- Piimaveiste pidamise nõuded farmis;
- Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast;
- Transpordisobivus;
- Piimaveiste ajamine veokisse;
- Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolituse rõhuasteus on piimaveistel.
- Farmist tapamajani piimaveistega kohalduv seadusandlus;
- Piimaveiste pidamise nõuded farmis;
- Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast;
- Transpordisobivus;
- Piimaveiste ajamine veokisse;
- Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
6
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg18.11.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 02:49