MV.2 Ehitustarindite 3D mudelprojekteerimine BIMAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg26.11.2018 - 10.12.2018
Maht52 akadeemilist tundi (28 tundi auditoorset, 24 tundi iseseisvat tööd), 2 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormosaliselt veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tõnis Teppand
Renno Reitsnik
 
Hind (sisaldab käibemaksu)950 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu on omandanud täiendavad teadmised 3D mudelprojekteerimises tarkvaradega; puitkonstruktsiooni elementide projekteerimises ja nende varustamises puusepa- vm liidetega; puitkonstruktsiooni elementide staatikas; töömahtude arvutamises ja eelarve koostamises 3D mudelis.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
I õppepäev.
Loeng: 3D mudelprojekteerimise põhimõtted koos näidetega erinevate 3D-tarkvaradega.

1) Käsitletakse mudelprojekteerimise aluspõhimõtteid Building Information Modelling (BIM)-standardi kontekstis.
2) Andmebaaside ühendamine projektiga ja nende kasutamine.
3) Näited erinevate 3D-tarkvaradega koostatud mudelprojektidest.
4) 3D-projekti andmete ülekandmine ühest tarkvarast teise (IFC-standard)

Praktikum: Mudelprojekteerimine ja koormuste arvutamine.
1) Kahekorruselise, puitkonstruktsioonis ühe korteriga elamu arhitektuurse mudeli koostamine.
2) Hoone ehitusfüüsikaline mude
3) Lumekoormuse arvutus
4) Tuulekoormuse arvutus
6Tõnis Teppand
II õppepäev.
Loeng:Puitkonstruktsiooni elementide projekteerimine ja nende varustamine puusepa- vm liidetega.
1) Hoone arhitektuurse 3D-mudeli varustamine konstruktiivsete puitkonstruktsiooni elementidega.
2) Puitkonstruktsiooni elementide ühendusviiside valik.
3) Puusepaliidete kasutamine ja mudeldamine.

Praktikum: 3D mudelile puitkonstruktsiooni elementide lisamine koos puusepaliidetega ja koormuste arvutamine (omakaalukoormus, kasuskoormus).
1) Puitkonstruktsiooni 3D-elementide lisamine.
2) Puusepa- jm liited.
3) Omakaalukoormuse arvutus
4) Kasuskoormuse arvutus
5) Koormuste kandmine pinnaühikult ühele vardale.
6Tõnis Teppand
III õppepäev.
Loeng: Puitkonstruktsiooni elementide staatika
1) Arvutusskeemide koostamine
2) Erinevate puitkonstruktsiooni elementide staatika
3) Sõlmede kinnitustingimused

Praktikum:3D mudeli puitkonstruktsiooni elementide dimensioneerimine
1) Postid
2) Talad
3) Katusekonstruktsiooni elemendid (sarikad, pennid)
6Renno Reitsnik
IV õppepäev.
Loeng: Töömahtude arvutamine/üleslugemine tarkvara abil otse 3D mudeli pealt
ja töömahtude arvutamise reeglid.
Töömahtude sidumine ühikhinnetega, e eelarvestamine. Ehituse eelarvestamise etapid.
Ehituse eelarvestamise metoodika. Ühikhinde tegevuskirje

Praktikum: 3D mudeli töömahtude leidmine
1) Töömahtude leidmine konstruktiivelementide põhiselt
2) Mudeli töömahtude eelarvestamine ühikhinnete tasemel: leitud töömahtude sidumine ühikhinnetega, otsekulueelarve, hinnapakkumine.
6Tõnis Teppand
Konsultatsioon.
Praktikumides ja iseseisva tööna loodud 3D-mudeli ja selle põhjal koostatud taotluseelarve kommenteerimine.
4Tõnis Teppand, Renno Reitsnik
Kõikide teemade raames ette nähtud teist samapalju iseseisvat tööd.

Kahekorruselise, puitkonstruktsioonis ühe korteriga elamu arhitektuurse mudeli/eskiisi koostamine: 10 tundi
Koormuste (omakaalukoormus, kasuskoormus, lumekoormus, tuulekoormus) arvutus: 4 tundi
3D mudelile puitkonstruktsiooni elementide lisamine koos puusepaliidetega: 3 tundi
3D mudeli puitkonstruktsiooni elementide dimensioneerimine: 5 tundi
3D mudeli töömahtude leidmine: 2 tund
24Tõnis Teppand
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg22.11.2018
Registreerumise lisainfoVajalik eelregistreerimine. Kui koolitusele registreerunud isik soovib osalemisest loobuda, kohustub ta Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonda sellest viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne koolituse algust, vastasel juhul jääb koolitusarve jõusse.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 27.03.2019 05:29