MV.3 Välisvõrkude modelleerimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg06.12.2018 - 07.12.2018
Maht26 akadeemilist tundi (13 tundi auditoorset, 13 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormosaliselt veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Egle Saaremäe
 
Hind (sisaldab käibemaksu)265 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu on omandanud täiendavad teadmised veevarustuse ja sademeveekanalisatsiooni süsteemide modelleerimise alustest ning oskab koostada veevarustuse ja sademeveekanalisatsioonitorustike mudelit.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
I õppepäev.
Sademevee vooluhulkade arvutamise alused. Modelleerimise teoreetilised alused sademeveekanalisatsiooni süsteemides.Teoreetiline arvutusvihm. Kokkuvooluajad. Sademevee mudeli koostamine tarkvaraga SWMM.
8Egle Saaremäe
II õppepäev
Modelleerimise teoreetilised alused veevarustuse süsteemides.
Veevarustusetorustiku hüdraulilise arvutuse alused. Veevarustuse mudeli koostamine. Mudelite tüübid.
Tarkvara EPANET.
5Egle Saaremäe
Kõikide teemade raames ette nähtud teist samapalju iseseisvat tööd.
Sademeveesüsteemi mudeli koostamine ja modelleerimine 8 tundi.
Mudeli koostamine veevarustussüsteemile ja modelleerimine 5 tundi.
13Egle Saaremäe
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg22.11.2018
Registreerumise lisainfoVajalik eelregistreerimine. Kui koolitusele registreerunud isik soovib osalemisest loobuda, kohustub ta Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetooli sellest viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne koolituse algust, vastasel juhul jääb koolitusarve jõusse.

Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 27.03.2019 05:27