MS.6 Praktika juhendamine maamajandusettevõttesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg13.11.2020
Maht9 akadeemilist tundi (9 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ülle Roosmaa
Anu-Ell Visberg
Maret Prits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmKasvatusteadus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
1) mõistab tööprotsessis toimuva õppimise olemust;
2) näeb oma ettevõtet praktikabaasina ja mõistab oma rolli ettevõttepoolse praktikajuhendajana;
3) teab üliõpilaste omandatud erialaseid pädevusi ja praktika eesmärke, oskab määratleda üliõpilase õpivajadusi praktikaprotsessis ja on abiks praktika eesmärkide saavutamisel;
4) oskab hinnata ja analüüsida enda, kui praktikajuhendaja, ning praktikandi tegevust praktika eesmärkide saavutamisel;
5) oskab teha ettepanekuid õpiprotsessi paremaks sidumiseks praktilise töökeskkonnaga;
6) tunneb praktikakorraldust Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi bakalaureuseastmes;
7) teab praktika sooritamisele esitatavaid valdkonnapõhiseid nõudeid ning oskab neid oma ettevõtte vajaduste ja võimalustega seostada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Praktika õppeprotsessi osana;
Praktika juhendamisprotsessi olemus ja meetodid;
Praktikajuhendaja rollid ja ülesanded;
Praktika hindamine ja tagasisidestamine ettevõttes.
7Maret Prits
Praktikakorraldus Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis
Juhtumianalüüs
1Anu-Ell Visberg
Praktikakorraldus Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis
Juhtumianalüüs
1Ülle Roosmaa
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt14
Registreerumise tähtaeg13.11.2020
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:15