MS.6 Praktika juhendamine maamajandusettevõttesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg13.11.2020
Maht16 akadeemilist tundi (9 tundi auditoorset, 7 tundi iseseisvat tööd), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ülle Roosmaa
Anu-Ell Visberg
Maret Prits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmKasvatusteadus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
1) mõistab tööprotsessis toimuva õppimise olemust;
2) näeb oma ettevõtet praktikabaasina ja mõistab oma rolli ettevõttepoolse praktikajuhendajana;
3) teab üliõpilaste omandatud erialaseid pädevusi ja praktika eesmärke, oskab määratleda üliõpilase õpivajadusi praktikaprotsessis ja on abiks praktika eesmärkide saavutamisel;
4) oskab hinnata ja analüüsida enda, kui praktikajuhendaja, ning praktikandi tegevust praktika eesmärkide saavutamisel;
5) oskab teha ettepanekuid õpiprotsessi paremaks sidumiseks praktilise töökeskkonnaga;
6) tunneb praktikakorraldust Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi bakalaureuseastmes;
7) teab praktika sooritamisele esitatavaid valdkonnapõhiseid nõudeid ning oskab neid oma ettevõtte vajaduste ja võimalustega seostada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Praktika õppeprotsessi osana;
Praktika juhendamisprotsessi olemus ja meetodid;
Praktikajuhendaja rollid ja ülesanded;
Praktika hindamine ja tagasisidestamine ettevõttes.
8Maret Prits
Praktikakorraldus Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis
Juhtumianalüüs
4Anu-Ell Visberg
Praktikakorraldus Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis
Juhtumianalüüs
4Ülle Roosmaa
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt14
Registreerumise tähtaeg01.11.2020
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 29.10.2020 07:24