AU.604 Mahetootmise täiendkoolitus konsulendile: maheloomakasvatusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.11.2018 - 30.11.2018
Maht45 akadeemilist tundi (18 tundi auditoorset, 6 tundi praktikat, 21 tundi iseseisvat tööd), 1,75 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ragnar Leming
Reet Roosimägi
Elen Peetsmann
Kristel Jalak
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv14
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKolmanda mooduli läbinu:
* teab maheloomakasvatuse, sh mesinduse nõuded ja teab planeeritavaid muudatusi nõuetes;
* on tutvunud peamiste eksimustega maheloomakasvatuse, sh mesinduse nõuete täitmisel;
* tunneb uuemaid praktikaid ja uuringute tulemusi maheloomakasvatuses sh mesinduses;
* teab maheloomade, sh mesilaste tervishoiust ja ravist;
* omab ülevaadet loomakasvatuse, sh mesindussaaduste mahetootmisest, mahetoidu töötlemisest ning turustamisest ELis ja Eestis ning võimalikest arengusuundadest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Mahemesindus
Maheseakasvatus
Mahelihaveisekasvatus
Mahelambakasvatus
Mahepiimaveisekasvatus
Mahelinnukasvatus
Peamised nõuded, rikkumised, planeeritavad muudatused
Uuemad praktikad ja uuringud
Maheloomakasvatuse, töötlemise ja turustamise hetkeolukord Eestis ja EL-is
Iseseisev töö: nõustamisülesanne külastatava ettevõtte põhjal
45Ragnar Leming, Reet Roosimägi, Elen Peetsmann, Kristel Jalak
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt8
Registreerumise lisainfoÕppematerjalid iseseisvaks tööks:
Palts, E., Vetemaa, A., Roosimägi, R. et al 2018. Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2018 (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/nouete_selgitus_2018.pdf)
Külvet, A., Mikk, M., Vessart, L., Vetemaa. A. 2016. Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/mahe_lihaveisekasvatus_2016f.pdf)
Leming, R., Sonets, A., Vetemaa, A., Mikk., M. 2016. Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/mahe_piimakari_2016f.pdf)
Ilves, V., Pomerants, M., Vetemaa A., Mikk, M. 2011. Mahepõllumajanduslik linnukasvatus (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/Trykised/mahe_linnukasvatus.pdf)
Leming, R. 2010. Mahepõllumajanduslik seakasvatus. (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/Trykised/mahe_seakasvatus.pdf)

TEAVITUS:

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Kursusel osalemiseks on vajalik kuuluda määratletud sihtrühma ning registreeruda kursusele elektrooniliselt maaülikooli õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise õnnestumist kinnitab registreerumisel märgitud e-kirja aadressil saabunud kinnituskiri.

Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni või grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Kõiki registreerunud saavad enne kursuse algust infokirja registreerumisel märgitud e-kirja aadressil.

Täiendusõppest loobumise korral teavitage palun sellest täiendusõppe korraldajat (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.
Kalda, H., Sell, E., Koorem, A. 2010. Mahepõllumajanduslik ja lamba- ja kitsekasvatus (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/Trykised/mahe_lambakasvatus.pdf)
Taal, A., Taal, T. 2012. Mahemesindus (http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/Trykised/trykis_mahemesindus_2012.pdf)
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.11.2019 00:44