AU.606 Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg10.05.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv34
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab, et enesekontroll on toidukäitleja kohustus;
- oskab leida juhendmaterjale ja infoallikad;
- tunneb HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
- oskab luua töörühma, koostada tootekirjeldusi ja toorainelehti;
- oskab teha ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid;
- teab riskide analüüsimise põhimõtteid;
- oskab määrata KKPsid, kriitilisi piire ja korrigeerivaid tegevusi;
- oskab kehtestada seiret ja koostada seirelehe;
- tunneb enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimise nõudeid;
- teab auditi põhimõtted;
- oskab auditeerida eeltingimusprogramme/häid hügieenitavasid ning HACCP põhimõtetele vastavust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus
Juhendmaterjalid ja infoallikad
HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi
Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine
Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine
Riskide analüüsimine
KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine
Seire kehtestamine
Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine
Süsteemi tõendustegevused
Auditi põhimõtted
Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine
HACCP põhimõtete auditeerimine
6Katrin Laikoja
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi osaleda käesoleval koolitusel. Enne registreerumist palume veenduda, et kuulute sihtrühma.

NB! Koolituse lõpus saavad kõik lõpetajad koolitusel osalemist kinnitava tõendi.
2019 aasta jaanuarist väljastab maaülikooli avatud ülikool tõendeid ja tunnistusi elektroonilisel kujul, kui koolitusele registreerunu pole avaldanud enne koolituse algust eraldi soovi paberkandjal dokumendiks.
Koolituse lõpetamist kinnitav dokument saadetakse elektrooniliselt koolitusele registreerumisel märgitud e-posti aadressil peale koolituse lõppu.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 23.08.2019 05:58