AU.613 Taimekasvatus konsulendile - Seemnekasvatus ja sordiaretusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg14.10.2019 - 16.10.2019
Maht18 akadeemilist tundi (18 tundi auditoorset), 0,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ants Bender
Rene Aavola
Tiia Kangor
Terje Tähtjärv
Reine Koppel
Lea Narits
Ingrid Bender
Mati Koppel
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidSeemnekasvatuse ja sordiaretuse mooduli läbinu teab:
- millised on sordiaretuse meetodid ja ülesanded, traditsioonilistest meetoditest täppisaretuseni CRISPR-Cas9 süsteemiga;
- millised on kaitsealused sordid;
- mis on GMO ja levinuimad sordid EL-s;
- taimekasvatuse teaduskatsete korraldamise põhimõtteid;
- millised on vanad- ja säilitussordid ning nende kasutamise võimalused ja tingimused.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Mis on GMO ja levinumad sorid EL-s. Tänapäevased sordiaretuse meetodid - CROSPR-Cas9.2Mati Koppel
Kartuli sordiaretus ja sordid2Terje Tähtjärv
Kõrreliste heinataimede sordiaretus ja sordid. Mida seemnekasvatuses silmas pidada.2Rene Aavola
Köögiviljade sordiaretus ja sordid. Mida seemnekasvatuses peaks silmas pidama2Ingrid Bender
Kaunviljade ja õlikultuuride sordiaretus ning sordid. Sojauba. Mida seemnekasvatuses peaks silmas pidama2Lea Narits
Liblikõielised heintaimed. Sordid. Mida seemnekasvatuses peaks silmas pidama.2Ants Bender
Teraviljade sordiaretus ja sordid.2Reine Koppel
Taimekasvatuse teaduskatsete korraldamise põhimõtted teravilja näitel. Rajamine, vaatlused, tulemuste analüüs. Metoodikad.2Tiia Kangor
Seemnekasvatus. TPSK seadus, määrused. Maheseemnekasvatus.2Reine Koppel
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt6
Registreerumise tähtaeg23.09.2019
Registreerumise lisainfoTäienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Kursusel osalemiseks on vajalik kuuluda määratletud sihtrühma ning registreeruda kursusele elektrooniliselt maaülikooli õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise õnnestumist kinnitab registreerumisel märgitud e-kirja aadressil saabunud kinnituskiri.

Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni või grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Kõiki registreerunud saavad enne kursuse algust infokirja registreerumisel märgitud e-kirja aadressil.

Täiendusõppest loobumise korral teavitage palun sellest täiendusõppe korraldajat (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:07