MJ.3 Riskijuhtimine põllumajandusesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.02.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
Kalle Kits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidTäienduskoolitusprogrammi läbinud õppija:
- mõistab riskide tekkimise võimalusi, ulatust ja leevendusmehhanisme põllumajanduses;
- teadvustab riskide maandamise institutsioone ja valikuid;
- tunneb riskideks ettevalmistamise võimalusi ühistegevuse arendamisel põllumajanduses.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Riskide tekkimise võimalused ning nende minimeerimine põllumajanduslikus ühistus.
2. Riskideks ettevalmistumine ning erinevate institutsioonide kaasamine.
3. Riskide mõju vähendamine ühistu liikme ja ühistu kui organisatsiooni poolt.
4. Riskide maandamise võimalused läbi ühistegevuse.
5. Riskijuhtimise vahendid ja võimalused välisriikide näitel.
6. Sobilik riskijuhtimise süsteem Eesti põllumajandussektoris.
7. Ühistegevuse roll globaalsete riskide puhul.
6Rando Värnik, Kalle Kits
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg12.02.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:08