MQ.1 Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: tootmisprotsesside juhtimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg12.12.2019 - 13.12.2019
Maht24 akadeemilist tundi (7 tundi auditoorset, 9 tundi praktikat, 8 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
ToimumiskohtJõgeva maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Siim Maasikamäe
Jüri Krusealle
Aevar Valdas
 
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv13
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidTäienduskoolitusprogrammi läbinud õppija:
* mõistab protsessipõhise juhtimise põhimõtteid;
* tunneb toote, tootmise asukoha ja tootmisprotsessi valiku aluseid;
* teab erinevaid planeerimispõhimõtteid ja planeerimisobjekte: ruumiline planeerimine, tootmise agregeeritud planeerimine, tootmisprotsessi operatiivne planeerimine, ajaline ja võimsuse planeerimine, põhitootmisprogrammi planeerimine.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Protsessipõhise juhtimise põhimõtted.Toote ja tootmise asukoha valiku alused.
Tootmisprotsessi planeerimine.
Planeeringud ja maakasutuse planeerimine
24Siim Maasikamäe, Jüri Krusealle, Aevar Valdas
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg03.12.2019
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:27