Õppekava "Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood463
Õppekava statistika kood7629955
Õppekava lühendPSm
Õppekava nimetus eesti keelesPõllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
Õppekava nimetus inglise keelesProduction and Marketing of Agricultural Products
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetuspõllumajandusteaduse magister (põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Eve Veromann01.09.2020
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kristjan Tiidebergdoktorant, vilistlane09.11.2021
Evelin Loitdotsent15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Merrit Shanskiykaasprofessor01.09.2020
Marika Mändprofessor15.05.2015
Kadri Karpprofessor15.05.2015
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Eve Veromannprofessor01.09.2020
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Senate may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste teadmiste ja oskustega põllumajanduse keskastme juhte, kes on spetsialistina võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma eriala edendamiseks.
inglise keelesPreparing specialists for middle management with comprehensive and specialized knowledge and skills in agriculture who are able to take responsibility as a specialist and make strategic decisions to advance their field.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemseid ja süvendatud teadmisi põllusaaduste tootmisest ja turustamisest, tunneb põllumajanduse arengusuundi, teooriaid ja uurimismeetodeid; tunneb valdkonna eetilisi aspekte;
2) oskab hinnata põllumajandustootmise ja -poliitika ökoloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke regionaalseid mõjusid;
3) mõistab eriala tähtsust ühiskonnas; oskab maamajanduse, looduskeskkonna ja inimeste omavahelist mõju arvesse võttes suunata ja kujundada strateegilisi otsuseid;
4) tunneb põllukultuuride ja rohumaade kasvatamise ning põllusaaduste tootmise ja väärindamise keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ning põllusaaduste turustamise põhimõtteid;
5) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi; käsitleb oma eriala temaatikat kõnes ja kirjas õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateadmisi;
6) evib erialast suhtlemis- ning meeskonnatööoskust, on valmis põllumajanduse keskastme spetsialistina töötama riiklikes ja kohalikes haldusasutustes või erasektoris põllusaaduste tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have in-depth knowledge and understanding in the field of crop production and marketing, have systematic knowledge of the development trends, theories and research methods; know the ethical aspects of the speciality;
2) be able to assess the impact of crop production on ecology and social-economical criteria at the regional level;
3) understand the relevance of the field in the society, be able to make and direct strategical decisions while taking into account rural economy, environment and human interaction;
4) be familiar with environmentally friendly technologies for growing crops and grasslands, and for production and valorisation of agricultural products, as well as the principles of marketing agricultural/field products;
5) be able to conduct research: collect and analyse data, evaluate the results obtained, analyse the topics of their speciality in the language of instruction, spoken and written, and in the foreign language most relevant for the speciality; be able to argue and participate in discussions and mediate professional knowledge;
6) be competent in team leading and in team-work in the speciality; be able to take the responsibility and work as the middle manager in the government or private sector in companies involved in the production and marketing of agricultural products and be prepared to continue their studies in doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 01:52