Õppekava "Tootmistehnika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood437
Õppekava statistika kood7545307
Õppekava lühendTAm
Õppekava nimetus eesti keelesTootmistehnika
Õppekava nimetus inglise keelesProduction Engineering
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusTehnikainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmMootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse. Tootmistehnika
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Mechanical Engineer, level 7, Initial Higher Education level
Kutse andmise õigus antud29.03.2016
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Risto Ilves01.06.2019
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonArvo Leola (esimees), Risto Ilves, Olga Panova, Heiki Lill, Toivo Kabanen
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aare AanHANZA Mechanics Tartu AS, mehaanikainsener07.09.2018
Risto Ilvesdotsent, esimees07.09.2018
Marten Madissoolektor31.10.2019
Kaarel Sootsnooremteadur07.09.2018
Jüri Oltprofessor07.09.2018
Timo Kikasprofessor07.09.2018
Anti Samsonovüliõpilane07.09.2018
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud teadmistega spetsialiste, kes oskavad lahendada tootmistehnika ja tootearendusega seotud ülesandeid.
inglise keelesTo prepare specialists with a deep insight who can solve problems related to production engineering and product development.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi tootmistehnika õppesuuna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) tunneb tootmistehnika eriala teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
3) omab süvendatud teadmisi eriala kitsamates uurimisvaldkondades (töötlemis-, auto-, põllumajandus-, bioenergiatehnika);
4) oskab eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning modelleerida ja/või hinnata võimalikke lahendeid;
5) on oma õppekeeles ja oma erialal inglise keeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima ning osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
6) oskab tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskab anda põhjendatud hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes;
7) on võimeline jätkama õpinguid või osalema uurimistegevuses, tegutsema oma ala spetsialisti ja tootearendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and specialized knowledge of the terminology, theories and research methods of production engineering;
2) knows the theoretical trends, topical problems and application possibilities of production engineering;
3) has in-depth knowledge in narrower field of research (manufacturing, automobile, agricultural, and bioenergetics engineering);
4) is able to choose and use suitable methods and technologies to solve assignments and to model and/or assess possible results;
5) is able to orally and in writing present speciality related problems, conclusions and theories underlying them and participate in relevant discussions with both specialists and non-specialist;
6) is able to act in ethically complex situations, is aware of the ethical aspects of his/her activities, opportunities, constraints and role in society and is able to make a reasoned assessments of professional matters;
7) is able to continue studies or participate in research, act as a specialist and product developer, including internationally in his/her field.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 03.04.2020 11:40