Õppekava "Tootmistehnika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood437
Õppekava statistika kood7545307
Õppekava lühendTAm
Õppekava nimetus eesti keelesTootmistehnika
Õppekava nimetus inglise keelesProduction Engineering
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmMootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse. Tootmistehnika
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Mechanical Engineer, level 7, Initial Higher Education level
Kutse andmise õigus antud29.03.2016
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Risto Ilves01.06.2019
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonMargus Arak (esimees), Risto Ilves, Olga Panova, Heiki Lill, Toivo Kabanen
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aare Aantööandjate esindaja, Clevon AS, mehaanikainsener07.09.2018
Kaarel Prommiktööandjate esindaja, Mehhanism OÜ, insener09.03.2022
Risto Ilveskaasprofessor, esimees07.09.2018
Marten Madissoonooremprofessor31.10.2019
Timo Kikasprofessor07.09.2018
Jüri Oltprofessor07.09.2018
Kaarel Sootsvanemlektor07.09.2018
Paul Artur Timmusküliõpilane24.09.2021
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureuse kraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Senate may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste teadmiste ja oskustega tootmistehnika insenere, kes on võimelised looma ja arendama jätkusuutlikke ja keskkonnasäästlikke tehnilisi lahendusi ning võtma vastutust ja tegema strateegilisi otsuseid oma eriala edendamiseks.
inglise keelesPreparing engineers with a Master's degree, who have in-depth and specific professional knowledge and skills in the field of production engineering who are able to create and develop sustainable and environmentally friendly technical solutions and take responsibility as a specialist and make strategic decisions to advance their field.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemseid ja süvendatud teadmisi tootmistehnikas ning selle alamvaldkodades - töötlemis-, bioenergia-, liikurtehnika- ja tootearendus; tunneb valdkonna arengusuundi, teooriaid, uurimismeetodeid ning eetilisi aspekte;
2) oskab valida ja rakendada tootmiseks sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid, oskab masinate tööprotsessi matemaatiliselt modelleerida ja tooteid projekteerida, ning hinnata tehnilisi lahendeid;
3) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi; käsitleb oma eriala temaatikat kõnes ja kirjas õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateadmisi;
4) mõistab eriala tähtsust ühiskonnas ning rakendab erialateadmisi ja -oskusi interdistsiplinaarselt oma töös;
5) evib erialast suhtlemis- ning meeskonnatööoskust, on valmis töötama inseneri, projekteerija, tootearendaja või tehnoloogina, ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have systematic and in-depth knowledge in product engineering and its sub-sectors - manufacturing, bioenergetics, automotive engineering and product design and development; know the trends, theories, research methods and ethical aspects relevant to the field of product engineering;
2) be able to select and apply suitable methods and technologies for production, be able to mathematically model work process of machines, design products and evaluate technical solutions;
3) be able to carry out independent research: process data, assess and analyse results; address the topics of ergonomics in written and spoken language both in the language of instructions and in the foreign language most relevant for the speciality, to argue and participate in discussions and mediate professional knowledge;
4) understand the relevance of production engineering in the society and interdisciplinarily apply professional knowledge and skills;
5) have skills of professional communication and teamwork; be prepared to work as an engineer, designer, product developer or technologist and be prepared to continue the studies in doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 03:40