Õppekava "Kalandus ja rakendusökoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood423
Õppekava statistika kood7420288
Õppekava lühendKAm
Õppekava nimetus eesti keelesKalandus ja rakendusökoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesFisheries and applied ecology
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppesuund
Õppekava rühmPõllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppekavarühm
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineeriala lisamine31.01.2013
õppekava nimetuse muutmine31.01.2013
õppekava nimetuse muutmine20.12.2018
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kalle Olli07.03.2019
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Maire Nurmet, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kalle Olliesimees, professor15.05.2015
Tauno Jürgensteinvilistlane, Keskkonnaagentuur "Viridis", "Eesti Forell SA" 15.05.2015
Ingmar Ottemeriitprofessor15.05.2015
Tiina Tosenskaasprofessor26.09.2017
Katrin Kaldrelektor26.09.2017
Tiina Nõgesprofessor15.05.2015
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Priit Zingelteadur26.09.2017
Lauri Laanistovanemteadur26.09.2017
Olavi Kurinavanemteadur26.09.2017
Sirje Vilbastevanemteadur15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesSüvendatud teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialistide ettevalmistamine kalanduse, vee ja maismaa bioressursside kasutamise, majandamise ja kaitse valdkonnas. Õppekaval õppija spetsialiseerub veekogude või maismaa rakendusökoloogia või kalanduse ja vesiviljeluse alal. Õpiväljundite omandamine võimaldab bioressursside kaitse ja jätkusuutliku majandamise põhimõtteid järgides töötada vastava valdkonna spetsialistina avalikus ja erasektoris ning jätkata õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesTo educate and prepare specialists in the fields of fisheries, aquatic and terrestrial bioresource management, conservation, and sustainable exploitation. Through specialisation the graduates will get rigorous theoretical background and practical skills in aquatic or terrestrial applied ecology, or in the fields of fisheries and aquaculture. By achieving the learning outcomes, the graduates are prepared to take job positions as specialist in public and private sectors, and serve the society by reinforcing the principles of sustainable management of bioresources.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekaval omandatakse järgmised teadmised ja oskused:
1) süsteemsed ja süvendatud teadmised vee või maismaa bioressursside kasutamisest, majandamisest ja kaitsest ning jätkusuutlikust ettevõtlusest biomajanduse valdkondades;
2) vastavalt spetsialiseerumisele süvendatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused veekogude või maismaa rakendusökoloogias või kalanduses ja vesiviljeluses;
3) valdkonna interdistsiplinaarsete seoste tundmine läbi globaalsete muutuste ökosüsteemides;
4) loodusressursside säästlik kasutamine;
5) valdkonna arengusuundade ja aktuaalsete teemade tundmine;
6) erialaste teadmiste hankimine ja hindamine teadusliku metoodika alusel;
7) sobivate meetodite ja vahendite rakendamine erialaste lahenduste leidmisel;
8) omandatud teadmiste rakendamine praktikas ning eri- ja tööalases enesetäienduses;
9) vastutusvõime, mis kaasneb töötamisega spetsialistina avalikus ja erasektoris ning tööks vajalik suhtlusoskus meeskonnatöös;
10) oskus kasutada kaasaegseid statistilise andmeanalüüsi meetodeid;
11) erialase eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
inglise keelesThe graduates will gain the following skills and competences:
1) profound knowledge in the utilization, management and conservation of aquatic or land bioresources, and entrepreneurship in the fields of sustainable bio-economy;
2) profound knowledge and practical skills in aquatic or terrestrial applied ecology, or fisheries and aquaculture;
3) understands the interdisciplinary linkages in the field in the context of global change;
4) sustainable use of natural resources;
5) apprehension of state of the art developments in the field;
6) skills to acquire and assess new knowledge in the field through scientific methods;
7) apply relevant methods for problem solving in the field;
8) apply the acquired knowledge in practice and engage in self-improvement in the field;
9) responsibility and communication skills to work as a specialist in private sector, government organisations and companies;
10) skills to apply modern statistical and data management tools;
11) skills to communicate research results.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesKalandus ja vesiviljelus
Eriala nimetus inglise keelesFisheries and aquaculture
Avamise kuupäev20.06.2019
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesPõllumajandusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
 
Eriala nimetus eesti keelesMaismaa rakendusökoloogia
Eriala nimetus inglise keelesTerrestrial applied ecology
Avamise kuupäev20.06.2019
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesPõllumajandusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
 
Eriala nimetus eesti keelesmaismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied Biology of Terrestrial Ecosystems
Avamise kuupäev21.06.2013
Sulgemise kuupäev19.06.2019
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Antava kraadi nimetus eesti keelesLoodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
 
Eriala nimetus eesti keelesvee ökosüsteemide rakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied Biology of Water Ecosystems
Avamise kuupäev21.06.2013
Sulgemise kuupäev19.06.2019
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Antava kraadi nimetus eesti keelesLoodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
 
Eriala nimetus eesti keelesVeekogude rakendusökoloogia
Eriala nimetus inglise keelesAquatic applied ecology
Avamise kuupäev20.06.2019
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesPõllumajandusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
 
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:36