Õppekava "Tehnika ja tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 1996/1997 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood384
Õppekava statistika kood6542444
Õppekava lühendTT
Õppekava nimetus eesti keelesTehnika ja tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesEngineering
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Külli Hovi01.09.2019
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonMargus Arak (esimees), Märt Reinvee, Risto Ilves, Külli Hovi, Janar Kalder, Tormi Lillerand
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aare AanClevon AS, mehaanikainsener, tööandjate esindaja01.09.2019
Triinu SirgeErgoway OÜ juhataja/ergonoom, Euroergonoom, tööandjate esindaja01.09.2019
Risto Ilveskaasprofessor01.09.2019
Andres Annukprofessor01.09.2019
Janar Kaldervanemlektor23.10.2023
Märt Reinveevanemlektor01.09.2019
Külli Hoviõpetaja, esimees01.09.2019
Karl-Gustav Kraaküliõpilane09.03.2022
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary education or a corresponding qualification giving access to higher education. In addition, EMU council can define specific admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste teadmiste ja oskustega spetsialiste tootmistehnika, energiakasutuse või ergonoomika valdkonnas töötamiseks, kes loovad ja haldavad biomajanduses kasutatavat tehnikat ja tehnoloogiaid.
inglise keelesTo prepare specialists with a wide range of knowledge and skills in the field of production engineering, energy application engineering or ergonomics, who create and manage techniques and technologies used in bioeconomy.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi tootmistehnika, energiakasutuse või ergonoomika valdkonna mõistetest, teooriatest, uurimismeetoditest ja arengusuundadest;
2) loob ja kasutab interdistsiplinaarseid seoseid tehnika ja tehnoloogia valdkonnas ning jätkusuutlikus biomajanduslikus tootmises;
3) oskab luua erialatööks vajalikku tarkvara ja tehnoloogilisi lahendusi;
4) oskab koguda, analüüsida ja tõlgendada erialaseks uurimistööks vajalikke andmeid ning rakendada tehnoloogia ja tehnika uurimismeetodeid;
5) oskab suuliselt ja kirjalikult selgitada erialaga seotud probleeme ning osaleda sellekohastes aruteludes eesti ja inglise keeles;
6) omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
7) tunneb oma valdkonna eetilisi aspekte ja mõistab eriala rolli ühiskonnas;
8) on ettevalmistatud tööks spetsialistina (tehnik, nõrkvoolusüsteemide projekteerija, esmatasandi tootmisjuht, meister, projekti koordinaator, töökeskkonnaspetsialist);
9) mõistab elukestva erialase õppe olulisust ja on valmis jätkama õpinguid magistriastmes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have a systematic overview and thorough knowledge of the terminology, theoretical aspects, research methods and trends in the field of production engineering, energy application engineering, or ergonomics;
2) create and use interdisciplinary links in the field of engineering and technology and sustainable bioeconomic production;
3) create software and technological solutions necessary for professional work;
4) be able to collect, analyse and interpret data necessary for professional work and be able to apply technology and technical research methods;
5) be able to take part in professional discussions, explain and present speciality related topics verbally and in writing in Estonian and in English;
6) be prepared for teamwork and joint activities;
7) be aware of the ethical aspects of the speciality and their role in society;
8) be prepared for work as a specialist (technician, low voltage system designer, primary level production manager, foreman, project coordinator, work environment specialist);
9) understand the importance of lifelong speciality-related training, be prepared to continue the studies at master's level.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendEK
Eriala nimetus eesti keelesenergiakasutus
Eriala nimetus inglise keelesEnergy Application Engineering
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendEG
Eriala nimetus eesti keelesergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelesettevõttetehnika
Eriala nimetus inglise keelesIndustrial Engineering
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelespõllumajandustehnika
Eriala nimetus inglise keelesAgricultural Engineering
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendTA
Eriala nimetus eesti keelestootmistehnika
Eriala nimetus inglise keelesProduction Engineering
Avamise kuupäev01.09.2006
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 1996/1997 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:40