Õppekava "Tehnika ja tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 1996/1997 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood384
Õppekava statistika kood6542444
Õppekava lühendTT
Õppekava nimetus eesti keelesTehnika ja tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesEngineering
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusTehnikainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Külli Hovi01.09.2019
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonArvo Leola (esimees), Risto Ilves, Olga Panova, Heiki Lill, Toivo Kabanen
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aare AanMilrem Robotics, mehaanikainsener01.09.2019
Triinu SirgeErgoway OÜ juhataja/ergonoom, Euroergonoom01.09.2019
Heino Pihlapdoktorant, spetsialist01.09.2019
Märt Reinveedoktorant, spetsialist01.09.2019
Risto Ilvesdotsent01.09.2019
Külli Hovilektor, esimees01.09.2019
Andres Annukprofessor01.09.2019
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary education or respective education (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education. The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava võimaldab omandada ulatuslikke ja mitmekülgseid tehnikaalaseid teadmisi ja oskusi ning tootmistehnika, ergonoomika või energiamajanduse tundmist, et jätkusuutlikult majandada vastavat valdkonda. Omandatav akadeemiline haridus loob eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes.
Bakalaureuseõppe järel on võimalik tööle asuda ametitesse, mis eeldavad üldist arusaamist tehnikast.
inglise keelesThe curriculum enables to get broad technical knowledge and skills, also to be familiar with production engineering, ergonomics and energy management, to manage the corresponding area sustainably. The academic education is a prerequisite for acquiring speciality-related in-depth knowledge in Master's studies.
After Bachelor's studies it is possible to start working in occupations requiring general technical knowledge and understanding.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet maamajanduslikust tootmisest ja tehnikast;
2) tunneb tehnikateaduse koolkondi ja arengut;
3) oskab selgitada tehnika ja tootmistehnoloogia teoreetilisi põhimõtteid;
4) oskab rakendada tehnoloogia ja tehnika uurimismeetodeid;
5) mõistab tootmistehnika, energeetika ja ergonoomika vahelisi seoseid;
6) oskab seostada omandatud teadmisi jätkusuutliku majandamisega tehnika ja tehnoloogia valdkonnas;
7) oskab iseseisvalt koguda ning matemaatilise statistika meetoditele tuginedes analüüsida tehnika ja tehnoloogia andmestikke tabelarvutuse ja andmebaasisüsteemide keskkonnas;
8) oskab suuliselt ja kirjalikult selgitada erialaga seotud probleeme ning osaleda sellekohastes aruteludes eesti ja võõrkeeles;
9) on valmis õpingute jätkamiseks magistriõppes ning elukestvaks eri- ja tööalaseks enesetäiendamiseks;
10) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme spetsialistina (tehnik, esmatasandi tootmisjuht, projekti koordinaator);
11) omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
12) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview of agricultural production and technology;
2) knows the schools of thought and the development of engineering science;
3) can explain the theoretical principles of engineering and production;
4) can apply research methods in engineering and production;
5) can recognize relationships between production engineering, energetics and ergonomics;
6) can combine their knowledge with the sustainable management of technology;
7) can independently gather and analyze information on engineering and production according to mathematical methods of statistics, in spreadsheet and database system environments;
8) can give oral and written explanations of speciality-related issues and participate in respective discussions both in Estonian and in a foreign language relevant for the speciality;
9) can continue studies in Master's level and is ready for lifelong individual vocational and professional development;
10) is ready to take responsibility related to working as a middle-management specialist (technician, primary stage production manager, project coordinator);
11) is prepared for team work and joint activity;
12) values the ethical aspects and social role of the speciality.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendEK
Eriala nimetus eesti keelesenergiakasutus
Eriala nimetus inglise keelesEnergy Application Engineering
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendEG
Eriala nimetus eesti keelesergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelesettevõttetehnika
Eriala nimetus inglise keelesIndustrial Engineering
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelespõllumajandustehnika
Eriala nimetus inglise keelesAgricultural Engineering
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendTA
Eriala nimetus eesti keelestootmistehnika
Eriala nimetus inglise keelesProduction Engineering
Avamise kuupäev01.09.2006
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 1996/1997 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 12.12.2019 19:28