Õppekava "Veterinaarmeditsiin" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood398
Õppekava statistika kood6623206
Õppekava lühendVM
Õppekava nimetus eesti keelesVeterinaarmeditsiin
Õppekava nimetus inglise keelesVeterinary Medicine
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeastebakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundVeterinaaria
Õppekava rühmVeterinaaria
ÕppekavagruppVeterinaaria
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemKursusesüsteem
Nominaalkestus6 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009360
Maht (AP) enne 31.08.2009240
 
Antava kraadi nimetusloomaarstikraad
Antava kraadi nimetus inglise keelesDegree in Veterinary Medicine
Antava kraadi lühendDVM
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Piret Kalmus28.09.2018
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Piret Kalmus, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Marti Lasntööandjate esindaja, Eesti Väikeloomaarstide Selts07.10.2016
Priit Koppeltööandjate esindaja, Eesti Loomaarstide Ühing07.10.2016
Kristel Peetsaluassistent01.09.2019
Elisabeth Dorbek-Kolinassistent07.10.2016
Terje Eliasdotsent07.10.2016
Kerli Mõtusdotsent07.10.2016
Piret Kalmusesimees, dotsent07.10.2016
Aleksandr Semjonovlektor28.09.2018
Kristi Praaklelektor01.09.2019
Liis Uusaedloomaarst03.11.2017
Külli Kõrgesaarpeaspetsialist07.10.2016
Arvo Viltropprofessor07.10.2016
Toomas Orroprofessor07.10.2016
Claudia Carolina Maria Casagrandeüliõpilane01.09.2019
Marianne Laissaarüliõpilane01.09.2019
Hedvig Liblikasüliõpilane03.11.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesVõimaldada üliõpilasel omandada piisavad teadmised ja küllaldased kliinilised oskused ning muud praktilised kogemused, et lõpetaja saaks edukalt töötada erinevates loomaarsti haridust nõudvates tegevusvaldkondades - loomaarstina suur- ja väikelooma meditsiini valdkonnas, riigi teenistuses (Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakond, Veterinaar- ja Toiduamet ning Sotsiaalministeeriumi Ravimiamet), Euroopa Liidu Komisjoni veterinaarstruktuurides või rahvusvahelistes veterinaarorganisatsioonides (OIE, FAO), loomade haiguste diagnostika ja toidukontrolli laboratooriumides (Veterinaar- ja Toidulaboratoorium), veterinaarravimite tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes, veterinaarmeditsiini ja toiduhügieeni alasel uurimis ja pedagoogilisel tööl Eestis või teistes Euroopa ja maailma ülikoolides ja teadusasutustes. Peale õppekava läbimist saab üliõpilane jätkata õpinguid doktorantuuris doktorikraadi omandamiseks või residentuuris spetsialisti diplomi omandamiseks teatud kitsamal veterinaarmeditsiini alal (Euroopa kolledži diplomand). Loomaarsti õppekava annab eeldused elukestvaks enesetäiendamiseks veterinaarmeditsiini valdkonnas toetades sellega loomaarsti professionaalset arengut.
inglise keelesThe Veterinary Medicine study programme is intended to provide adequate knowledge and sufficient clinical skills and other practical experience enabling graduates to work successfully in different areas of activity requiring veterinary education - in large and small animal veterinary practice, in government service (Ministry of Agriculture, Food and Veterinary Department; Veterinary and Food Board; State Agency of Medicines), in veterinary institutions of the European Union or in international veterinary organizations (OIE, FAO), in animal disease diagnostic and food laboratories (Veterinary and Food Laboratory), in companies manufacturing and marketing veterinary medicines and in veterinary research and educational institutions in Estonia or in other countries. Graduates can continue their education in the doctoral level or in a residency training program to acquire a specialist diploma in a certain field of veterinary medicine (Diplomate of European College). The study programme also provides prerequisites for life-long learning in the field of veterinary medicine, supporting the continued development of the professional skills of a veterinarian.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbimisel üliõpilane:
1) omab piisavaid teoreetilisi teadmisi veterinaarmeditsiiniga seotud alusteadustest;
2) tunneb loomade anatoomiat ja füsioloogiat;
3) tunneb loomakasvatuse, loomatervishoiu, sigimise ja söötmise aluseid ning loomaliigi vajadustele vastava sööda tootmise ja säilitamise tehnoloogiaid;
4) tunneb loomade käitumist, heaolu ja loomakaitse põhimõtteid;
5) teab peamiste loomadel esinevate (sh inimestele edasi kanduda võivate) haiguste põhjuseid, laadi, kulgu, toimet ehk patogeneesi;
6) tunneb loomade haiguste diagnoosimist, ravimist ja ennetamist üksikisendi või loomarühma tasemel;
7) tunneb toiduainete tootmise, töötlemise ja turustamisega seotud toiduhügieeni ning toiduohutuse järelevalve nõudeid;
8) tunneb veterinaaria valdkonnaga seotud seadusandlust;
9) omab loomade haiguste diagnoosimiseks, ravimiseks ja ennetamiseks vajalikke kliinilisi ja muid praktilisi oskusi ning kogemusi, osates neid kriitiliselt hinnata;
10) tugineb oma professionaalses tegevuses kaasaja teadusele ja eetilistele väärtustele.
inglise keelesThe graduate:
1) has theoretical knowledge of the sciences on which the activities of the veterinary surgeon are based;
2) knows the anatomy and physiology of animals;
3) knows animal husbandry, animal reproduction and hygiene in general, as well as their feeding, including the technology for the manufacturing and preservation of feeds corresponding to animal needs;
4) knows animal behaviour and the field of animal protection;
5) knows the pathogenesis, i.e. causes, nature, course, effects, of the diseases of animals (including the diseases which may be transmitted to humans);
6) knows the diagnosis, treatment and prevention of the diseases of animals, whether considered individually or in groups;
7) knows the food hygiene and food safety requirements related to the production, manufacturing and marketing of animal foodstuffs or foodstuffs of animal origin intended for human consumption;
8) knows the laws, regulations and administrative provisions related to the field of veterinary medicine;
9) has relevant clinical and other practical experience and skills required for the diagnosis, treatment and prevention of animal diseases;
10) is supporting his/her professional activities with contemporary scientific methods and high ethical principles.
 
 
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 07.07.2020 22:37