Õppekava "Veterinaarmeditsiin" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood398
Õppekava statistika kood6623206
Õppekava lühendVM
Õppekava nimetus eesti keelesVeterinaarmeditsiin
Õppekava nimetus inglise keelesVeterinary Medicine
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeasteintegreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundVeterinaaria
Õppekava rühmVeterinaaria
ÕppekavagruppVeterinaaria
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemKursusesüsteem
Nominaalkestus6 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009360
Maht (AP) enne 31.08.2009240
 
Antava kraadi nimetusloomaarstikraad
Antava kraadi nimetus inglise keelesDegree in Veterinary Medicine
Antava kraadi lühendDVM
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kristel Peetsalu01.09.2023
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Kristel Peetsalu, Katrin Kaldre, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Julija Abramtööandjate esindaja, Eesti Loomaarstide Ühing01.04.2021
Kristel Peetsaluesimees, lektor01.09.2019
Kerli Mõtuskaasprofessor07.10.2016
Piret Kalmuskaasprofessor07.10.2016
Terje Eliaskaasprofessor07.10.2016
Valentina Oborinaloomaarst01.09.2023
Külli Kõrgesaarpeaspetsialist07.10.2016
Arvo Viltropprofessor07.10.2016
Toomas Orroprofessor07.10.2016
Andres Valdmannprofessor01.09.2023
Kristi Praaklevanemlektor01.09.2019
Tarmo Niinevanemlektor01.09.2023
Kadri Käärameesvanemloomaarst01.09.2023
Meri Mirjami Nurmiüliõpilane01.09.2023
Triin Tärnovüliõpilane01.09.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikool määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesUpper secondary education or equivalent qualification. In addition the University may establish additional admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette piisavate teadmiste, kliiniliste oskuste ning praktiliste kogemustega loomaarste, kes saaks edukalt töötada erinevates loomaarsti haridust nõudvates tegevusvaldkondades.
inglise keelesPrepare veterinarians with adequate knowledge, sufficient clinical skills and practical experience who can successfully work in different fields requiring veterinary education.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu
1) on omandanud alus- ja prekliinilised teadmised ja oskused ning tunneb veterinaariaalast terminoloogiat;
2) on omandanud loomade aretuse, pidamise, söötmise ning söödatootmise ja säilitamise alused;
3) tunneb loomade käitumist ja järgib loomaheaolu põhimõtteid; tunneb veterinaarseadusandlust ja riikliku veterinaarjärelevalve aluseid ning lähtub oma tegevuses kutse-eetikast;
4) teab sagedamini esinevate haiguste mõjul tekkivaid loomorganismi talitluse muutusi ning oskab neid teadmisi asetada kliinilisse konteksti;
5) teab peamiste loomadel esinevate, sh inimestele edasi kanduda võivate haiguste põhjuseid, epidemioloogiat, kulgu ja patogeneesi;
6) omab loomade haiguste diagnoosimiseks, ravimiseks ja ennetamiseks vajalikke teadmisi ja kliinilisi oskusi;
7) tunneb toiduhügieeni ning toiduohutuse aluseid, sh loomade tapaeelse ja tapajärgse kontrolli põhimõtteid;
8) oskab teha uurimistööd: koguda ja töödelda andmeid, analüüsida ja hinnata tulemusi; argumenteerida erialaste teooriate, küsimuste ja järelduste üle;
9) mõistab inimese, looma ja keskkonna vahelisi seoseid ning tunneb kontseptsiooni "Üks tervis" (One Health), toiduturvalisuse ja säästliku majandamise põhimõtteid;
10) oskab ametialaselt suhelda erinevate sidus- ja sihtrühmadega; on võimeline töötama meeskonnas;
11) tunneb oma tervise ja heaolu toetamise tehnikaid; oskab hinnata isiklikku professionaalset arengut ja elukestva õppe vajadust;
12) on valmis töötama praktiseeriva loomaarstina, valdkonna spetsialistina riiklikes ametites või eraettevõtetes ja kõrgkoolis õppejõuna; on valmis jätkama doktoriõppes või internatuuris, seejärel residentuuris, tegutsema oma eriala arendajana, sh rahvusvaheliselt.
inglise keelesAfter completing the curriculum, the graduates will be expected to
1) have knowledge of basic veterinary sciences and know veterinary terminology terms;
2) know the principles of breeding, animal husbandry and animal nutrition and the technologies for fodder production and storage;
3) know the principles of animal behaviour and animal welfare, be familiar with the basics of veterinary legislation and surveillance and base their activities on the principles of professional ethics and relevant legislation;
4) know the changes in the function of the animal organism as a result of more frequent diseases and be able to place this knowledge in the clinical context;
5) know the causes, epidemiology, nature, course and pathogenesis of the main diseases occurring in animals, including those that can be transmitted to humans;
6) have the knowledge and clinical skills required to diagnose, treat and prevent animal diseases;
7) know the basics of food hygiene and food safety, including the principles of ante-mortem and post-mortem inspection of animals;
8) be able to carry out research: collect and process data, critically evaluate and scientifically analyse the obtained results, argue, explain and discuss theories, questions and conclusions related to their speciality, both in speech and in writing;
9) understand the issues at the human, animal and environment interface and know the principles of One Health, food security and sustainable management;
10) know how to communicate professionally with various stakeholders and target groups, are able to work in a team.
11) master methods and techniques for promoting their health, well-being and professional development of themselves and others, be able to assess their personal professional development and the need for lifelong learning;
12) be ready to work as a practicing veterinarian, after appropriate further professional education as a specialist in state offices or private enterprises, as a lecturer at a higher educational establishment, continue their studies at the doctoral level or in an internship or after completing it, in residency, act as a developer of their speciality, including in an international environment.
 
 
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:39