Õppekava "Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80134
Õppekava statistika kood8623212
Õppekava lühendVDd
Õppekava nimetus eesti keelesVeterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Õppekava nimetus inglise keelesVeterinary Medicine and Food Science
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundVeterinaaria
Õppekava rühmVeterinaaria
ÕppekavagruppVeterinaaria
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguInstituudi nõukogu moodustatud kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Ülikooli nõukogus muutminepeaeriala mahu muutmine14.05.2020
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Andres Valdmann01.06.2018
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadDiana Pungar (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Katrin Jõgar, Diana Pungar, Harli Jürgenson
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Ivi Jõududotsent28.10.2016
Helena Andresondotsent01.06.2018
Andres Valdmannesimees, professor28.10.2016
Andres Alandlektor28.10.2016
Arvo Viltropprofessor28.10.2016
Toomas Orroprofessor28.10.2016
Mati Roastoprofessor28.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktorikraadi taotlemisel veterinaarmeditsiini erialal on vajalik loomaarsti diplom.
inglise keelesMaster's degree or an equivalent qualification. Candidates seeking a PhD in Veterinary Medicine must hold a veterinarian's diploma.
Üldeesmärgid
eesti keelesVeterinaarmeditsiini ja toiduteaduse tippspetsialistide rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel ettevalmistamine töötamiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse sektoris ning kõrghariduses.
inglise keelesPreparing leading veterinary medicine and food science specialists at an internationally recognized level for the veterinary medicine and food science sector in public administration, entrepreneurship and higher education.
Õpiväljundid
eesti keelesDoktoriõppekava läbinu:
1) omab loomaarstiteaduses või toiduteaduses oma uurimisvaldkonnas ajakohaseid, põhjalikke ja spetsiifilisi teadmisi, tunneb ja rakendab vastavaid uurimismetoodikaid ja -meetodeid, oskab analüüsida ja sünteesida oma valdkonda arendavaid ideid, püstitada need uurimisküsimustena, ning lähtub uurimistöös teaduseetikast;
2) oskab juhtida uurimistööd, teha strateegilisi otsuseid ning teavitada tulemustest, publitseerides õppekeeles ja oma erialal olulises teaduskeeles ning argumenteerida erialastes aruteludes;
3) rakendab oma erialaseid teadmisi ja kogemusi veterinaarmeditsiini või toiduteaduse valdkonnas õppe-, teadus- ja arendustegevuses;
4) omab meeskonnatöö ja rahvusvahelise erialase suhtluse kogemust;
5) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
6) mõistab loodussäästliku arengu ja biomajanduse põhimõtteid.
inglise keelesDoctoral students will be expected to:
1) have up-to-date, thorough and specific knowledge in veterinary medicine or food science in their field of research, be familiar with and apply relevant research methodologies and methods, be able to analyse and synthesise ideas developing the field, formulate the ideas as research questions, and comply with standards of research ethics;
2) be able to lead research, make strategic decisions and inform about the results by publishing and participating in professional discussions in the language of instruction and in the language relevant in the field;
3) apply the professional knowledge and experience in the field of veterinary medicine or food science in academic teaching, research and development;
4) have experience in teamwork and international professional communication in the field of speciality;
5) understand the relevance of professional development and lifelong learning at the level of an individual and the society;
6) understand the principles of sustainable development and bioeconomy.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleskliiniline veterinaarmeditsiin
Eriala nimetus inglise keelesclinical veterinary medicine
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktorikraad (kliiniline veterinaarmeditsiin)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleslihatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMeat Technology
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (lihatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomaarstiteadus
Eriala nimetus inglise keelesveterinary science
Avamise kuupäev02.02.2017
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledeesti, inglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktor (loomaarstiteadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy (Veterinary Science); PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomade sigimine
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Reproduction
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (loomade sigimine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomade tervis, heaolu ja käitumine
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Health, Welfare and Ethology
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (loomade tervis, heaolu ja käitumine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmikrobioloogia
Eriala nimetus inglise keelesMicrobiology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (mikrobioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmorfoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMorphology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (morfoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesparasitoloogia
Eriala nimetus inglise keelesParasitology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (parasitoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelespatoloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Pathology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (patoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelespiimatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMilk Technology
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (piimatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelessisehaigused
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Internal Medicine
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (sisehaigused)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelessünnitusabi ja günekoloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Obstetrics and Gynaecology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (sünnitusabi ja günekoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestoidubiotehnoloogia ja toiduainete biotehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesFood Biotechnology and Biotechnology of Foodstuffs
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (toidubiotehnoloogia ja toiduainete biotehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestoiduhügieen ja toidu kvaliteet
Eriala nimetus inglise keelesFood Hygiene and Food Quality
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (toiduhügieen ja toidu kvaliteet)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestoiduteadus
Eriala nimetus inglise keelesFood Science
Avamise kuupäev02.02.2017
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledeesti, inglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktor (toiduteadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy (Food Science); PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaarepidemioloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Epidemiology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaarepidemioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaargeneetika
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Genetics
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaargeneetika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaarimmunoloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Immunology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaarimmunoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaarkirurgia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Surgery
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaarkirurgia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesviroloogia
Eriala nimetus inglise keelesVirology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (viroloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:24