Õppekava "Energiakasutus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood432
Õppekava statistika kood7542531
Õppekava lühendEKm
Õppekava nimetus eesti keelesEnergiakasutus
Õppekava nimetus inglise keelesEnergy Application Engineering
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmElektrienergia ja energeetika
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Kutse andmise õigus antud05.06.2015
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev12.11.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Protima Rauwel01.10.2020
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonMargus Arak (esimees), Märt Reinvee, Risto Ilves, Külli Hovi, Janar Kalder, Tormi Lillerand
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Vahur Põdertööandjate esindaja, Tari AS 11.03.2021
Eugen Kokindotsent11.03.2021
Protima Rauwelprofessor, esimees01.10.2020
Külli Hoviõpetaja30.09.2019
Janek Lumiüliõpilane23.10.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Senate may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud erialateadmiste ja oskustega energeetika valdkonna tippspetsialiste, kes hindavad energiaressursse ning arendavad ja kasutavad elektri- ja soojusenergia keskkonnasäästlikke tehnilisi lahendusi.
inglise keelesPreparing leading specialists in the field of power engineering with in-depth professional knowledge and skills, who value energy resources, develop and use environmentally friendly technical solutions for producing and using electricity and thermal energy.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi energeetikast, tunneb valdkonna arengusuundi, teooriaid, uurimismeetodeid ning eetilisi aspekte;
2) oskab valida ja rakendada energeetikas sobivaid tehnikaid ja tehnoloogiaid, projekteerida, modelleerida ning auditeerida energiasüsteeme;
3) oskab iseseisvalt teha uurimistööd: hankida ja töödelda andmeid, kriitiliselt hinnata ning analüüsida saadud tulemusi; käsitleda oma eriala temaatikat kõnes ja kirjas nii eesti kui inglise keeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateadmisi;
4) mõistab valdkonna tähtsust ühiskonnas ning rakendab interdistsiplinaarseid erialateadmisi oma töös;
5) oskab teha meeskonnatööd, on valmis töötama energiamajanduses spetsialisti, inseneri või projekteerijana ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have a systematic overview and in-depth knowledge of power engineering, know the development trends, theories, research methods and ethical aspects of the field;
2) be able to select and apply suitable techniques and technologies in power engineering; design, model and audit energy systems;
3) be able to perform research independently: to obtain and process data, critically evaluate and analyse the results; address topics of the speciality in speech and writing in both Estonian and English, be able to argue and participate in discussions and mediate professional knowledge;
4) understand the relevance of the field in society and apply interdisciplinary expertise;
5) be able to participate in teamwork, be prepared to work in energy management as a specialist, engineer or designer and be ready to continue in doctoral studies.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleselektrivõrkude planeerimine
Eriala nimetus inglise keelesPlanning of Electrical Networks
Avamise kuupäev29.05.2008
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (elektrivõrkude planeerimine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Planning of Electrical Networks)
 
Eriala nimetus eesti keelesenergiakasutus
Eriala nimetus inglise keelesEnergy Application Engineering
Avamise kuupäev29.05.2008
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (energiakasutus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Energy Application Engineering)
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:46