Õppekava "Loodusturism" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80519
Õppekava lühendLUm
Õppekava nimetus eesti keelesLoodusturism
Õppekava nimetus inglise keelesNature Based Tourism
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev30.03.2006
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev19.06.2006
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Tiiu Kull31.08.2015
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Kaja Veddel
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Marika Kosedoktorant, lektor, ettevõtja15.05.2015
Tarmo Pilvingdoktorant, nooremteadur, ettevõtja26.09.2017
Tiiu Kullesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud teadmistega tööturu nõudlusele vastavaid spetsialiste, kes oskavad arendada jätkusuutlikku loodusturismi, lõimides omandatud baltoskandia elustiku-, keskkonna-, ruumilise planeerimise-, ökoloogilise, sotsiaalse ja majandusliku koormustaluvuse hindamise ning rahvusvahelise turismimajanduse alaseid teadmisi.
inglise keelesPrepare specialists with advanced interdisciplinary knowledge needed on the labour market, who are able to develop sustainable nature tourism, integrating the acquired knowledge on the assessment of the carrying capacity of Baltoscandian biota, environment, spatial planning, ecology, society and economy, and international tourism management.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi keskkonna, elustiku ning jätkusuutliku turismi mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) suudab iseseisvalt hankida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata uusi teadmisi loodusturismiga seotud valdkondades;
3) tunneb sise- ja rahvusvahelise turismi planeeringute ja juhtimise spetsiifikat;
4) oskab adekvaatselt hinnata keskkonnaalaseid ja sotsiaalmajanduslikke protsesse ning rakendada neid uurimistöös ning juhtimisotsuste vastuvõtmisel;
5) oskab kasutada statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise meetodeid;
6) oskab monitoorida, hinnata ja planeerida looduses asetleidvat turismi erinevatest aspektidest lähtuvalt;
7) omab erialast väljendusoskust nii, et suudab end eesti ja inglise keeles väljendada erialaspetsialistidele ning erialavälistele inimestele ja pädevalt juhendada loodusturismialaste teadmiste ja oskuste omandamist;
8) oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma teadustulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
9) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
10) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega loodusturismi spetsialistina või juhtival ametikohal riigi-, kohaliku omavalitsuse, ettevõtlus- või mittetulundussektoris, sh. rahvusvahelistes organisatsioonides;
11) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
12) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and deep knowledge of the definitions, theories and research methods of the environment, biota, and sustainable tourism;
2) is able to independently obtain, analyze and critically evaluate new knowledge in the fields related to nature tourism;
3) knows the specifics of planning and managing domestic and international tourism;
4) is able to adequately assess the environmental and socio-economic processes, and implement them in research and in management decisions;
5) is able to use the methods of statistical data analysis and modelling;
6) is able to monitor, evaluate and plan tourism taking place in nature from different aspects;
7) has the professional terminology to express himself/herself in English and in Estonian to specialists as well as to laypersons, and to competently supervise the obtaining of knowledge and skills related to nature tourism;
8) is able to synthesize and present his/her research results in writing, and defend them at public presentations;
9) is ready to continue studies in the doctoral level;
10) is ready to take the responsibility that accompanies working as a nature tourism specialist or at an executive position in the state, local government, business or non-profit sector, including in international organizations;
11) is ready for team work and joint activity;
12) values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Aasta õppekavad 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 31.03.2020 16:04