Õppekava "Loodusturism" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80519
Õppekava lühendLUm
Õppekava nimetus eesti keelesLoodusturism
Õppekava nimetus inglise keelesNature Based Tourism
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev30.03.2006
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev19.06.2006
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Tarmo Pilving01.01.2022
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Maire Nurmet, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Piia Jaksidoktorant, nooremteadur09.11.2021
Tiiu Kullesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Tarmo Pilvinglektor, ettevõtja26.09.2017
Marika Koselektor, ettevõtja15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, diploma of professional higher education or equivalent qualification. The University Senate may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesLoodusturismi valdkonnas süvendatud teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialistide ettevalmistamine, kes on võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid rahvusvahelises loodusturismimajanduses.
inglise keelesPrepare specialists with in-depth knowledge and practical skills in the field of nature-based tourism, who are able to take responsibility and make strategic decisions in the context of international nature-based tourism industry.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab laiapõhjalisi teadmisi loodusturismi planeerimise, arendamise, koostöö, võrgustumise ja juhtimise teooriatest ning uurimismeetoditest Eestis ja mujal maailmas; tunneb säästva arengu, loodus-, maa-, seiklus-, ja ökoturismi ning teadliku reisimise kontseptsioone;
2) tunneb loodusturismi arengusuundi ja eriala tähtsust ühiskonnas;
3) on võimeline iseseisvalt analüüsima, ennetama ja lahendama loodusturismi valdkonna ülesandeid, tunneb valdkonna eetilisi aspekte;
4) tunneb säästva arengu printsiipe ning oskab hinnata majandus- ja sotsiaalse keskkonna muutusi, maksimeerides loodusturismi positiivset mõju; oskab minimeerida loodusturismi negatiivset keskkonna ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
5) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: tunneb ja oskab kasutada erinevaid metodoloogiaid ja uurimismeetodeid, oskab töödelda andmeid ning hinnata ja analüüsida saadud tulemusi;
6) oskab sünteesida ning kirjalikult ja suuliselt esitada oma uurimistöö tulemusi;
7) evib erialast suhtlemis- ning meeskonnatööoskust ning kasutab info- ja kommunikatsioonitehnikat;
8) on valmis töötama loodusturismi edendajana riiklikes ja kohalikes haldusasutustes, era- ja mittetulundussektoris, sh rahvusvahelistes institutsioonides, ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have extensive knowledge of the theories and research methods in planning, development, collaboration, networking and management of nature-based tourism in Estonia and in the context of international nature-based tourism; know the concepts of sustainable development; know the various types of tourism: nature, rural, adventure tourism, ecotourism and conscious travel;
2) be familiar with trends and relevance of the sector in the society;
3) be able to independently analyze, prevent and solve tasks in the field of nature-based tourism, know ethical aspects of the field;
4) be familiar with principles of sustainable development, be able to assess the changes in the economic and social environment, maximising the positive impact of nature-based tourism; be able to minimize the negative environmental and socio-economic impact of nature-based tourism;
5) be able to carry out independent research: know and use different methodologies and methods, process data, assess and analyze results;
6) be able to synthesize and express the results of the research orally and in writing;
7) have skills of professional communication and teamwork; be able to use information and communication technology;
8) be prepared to work as a professional promoter in the field of nature-based tourism in public and local administrations, private and non-profit sectors, incl. international institutions and be prepared to continue the studies in doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:40