Õppekava "Loodusturism" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80519
Õppekava lühendLUm
Õppekava nimetus eesti keelesLoodusturism
Õppekava nimetus inglise keelesNature Based Tourism
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev30.03.2006
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev19.06.2006
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Tarmo Pilving01.01.2022
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Piia Jaksidoktorant, nooremteadur09.11.2021
Tiiu Kullesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Tarmo Pilvinglektor, ettevõtja26.09.2017
Marika Koselektor, ettevõtja15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, diploma of professional higher education or equivalent qualification. The University Senate may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesLoodus- seiklus- ja maaturismi ning igaüheõiguse printsiipide alusel külastuse ja reisimise valdkondades süvendatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialistide ettevalmistamine, kes on võimelised kestliku arengu põhimõtetest lähtuvalt planeerima, arendama, juhtima ja korraldama turismimajandust ja külastust nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelises kontekstis.
inglise keelesPreparare specialists with in-depth theoretical knowledge and practical skills in the fields of visitation and travel based on the principles of nature, adventure and rural tourism and Everyone's right and who are able to plan, develop, manage and organize the tourism industry and visitation based on the principles of sustainable development, both domestically and in an international context.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab laiapõhjalisi teadmisi kestliku turismi ja külastuse korraldamise, planeerimise, arendamise, koostöö, võrgustumise ja juhtimise teooriatest, uurimismeetoditest ning praktilisest korraldusest loodus- ja maapiirkondades;
2) tunneb kestliku arengu, loodus-, maa-, seiklus-, alternatiiv- ja ökoturismi, teadliku reisimise ja külastuskorralduse olemust, kontseptsioone ja arengusuundi ning nende valdkondade tähtsust ühiskonnas;
3) on võimeline iseseisvalt analüüsima ja mõistma kestliku turismi ja külastuse valdkondade ülesandeid ja lahendama probleeme ning väljakutseid, tunneb valdkonna seadusandlust, eetilisi aspekte ja norme ning väärtusi;
4) tunneb kestliku arengu põhimõtteid ja rolli ühiskonnas, oskab neid seostada erialase valdkonnaga ning hinnata majandus-, sotsiaalse- ja looduskeskkonna muutusi, suurendades turismist ja külastusest tulenevat positiivset mõju ning vähendades turismi ja külastuse negatiivset keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
5) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: tunneb ja oskab kasutada erinevaid metodoloogiaid ja uurimismeetodeid, oskab töödelda andmeid ning hinnata ja analüüsida saadud tulemusi nii akadeemilises kui praktilises keskkonnas;
6) oskab sünteesida ning kirjalikult ja suuliselt esitada oma uurimistöö tulemusi erinevatele sihtrühmadele nii akadeemilises kui praktilises keskkonnas;
7) evib erialast suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust ning kasutab asjakohast info- ja kommunikatsioonitehnikaid;
8) on valmis töötama turismi ja külastuse edendajana ning korraldajana riiklikes ja kohalikes haldusasutustes, era- ja mittetulundussektoris, sh rahvusvahelistes institutsioonides ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) has broad-based knowledge of theories, research methods and practical organization of sustainable tourism and visitation, planning, development, cooperation, networking and management in nature and rural areas;
2) knows the nature, concepts and development trends of sustainable development, nature-based, rural, adventure, alternative and eco-tourism, conscious travel and visitor management, as well as the importance of these fields in society;
3) is able to independently analyze and understand the tasks of the fields of sustainable tourism and visitation and solve related problems and challenges, knows the legislation, ethical aspects and norms and values of the field;
4) knows the principles and role of sustainable development in society, knows how to relate them to the professional field and evaluate changes in the economic, social and nature environment, increasing the positive impact resulting from tourism and visitation and reducing the negative environmental and socioeconomic impact of tourism and visitation;
5) is able to conduct independent research: knows how to use different methodologies and research methods, is able to process data and evaluate and analyze the obtained results in both academic and practical environments;
6) can synthesize and present the results of his research in writing and orally to various target groups in both academic and practical environments;
7) demonstrates professional communication and teamwork skills and uses relevant information and communication techniques;
8) is ready to work in the field of tourism and visitation as entrepreneur, manager and organizer in national and local administrations, in the private and nonprofit sector, including international institutions, and is ready to continue his studies in doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:03