Õppekava "Keskkonnakorraldus ja -poliitika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80407
Õppekava lühendLMm
Õppekava nimetus eesti keelesKeskkonnakorraldus ja -poliitika
Õppekava nimetus inglise keelesEnvironmental management and policy
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev22.12.2005
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine20.12.2018
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev30.03.2006
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kalev Sepp07.03.2019
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Kaja Veddel
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aivar Ruukelvilistlane, ettevõtja15.05.2015
Kaili Viilmatööandjate esindaja, Keskkonnaamet15.05.2015
Mariliis Märtsonvilistlane15.05.2015
Kalev Seppesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Valdo Kuusemetsprofessor15.05.2015
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Diana Pungarüliõpilane15.05.2015
Marika Koseüliõpilane15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of Professional Higher Education or a corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesSüvendatud teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialistide ettevalmistamine keskkonnakaitse valdkonnas. Õppekaval õppija arendab erialaseid teadmisi ja oskuseid tasemele, mis võimaldab jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgides panustada keskkonnakorraldusse ning keskkonnapoliitika kujundamisse ja rakendamisse, töötada keskkonnakaitse spetsialistina avalikus ja erasektoris Eestis ja välismaal ning jätkata õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesThe general objective is to educate and prepare specialists in the environmental management and policy. The graduates will get theoretical background and practical skills in environmental management and policy. By achieving the learning outcomes, the graduates are prepared to take job positions as specialist in public and private sectors in Estonia and in international organisations, and serve the society by reinforcing the principles of sustainable development. The graduates are prepared to continue in PhD programmes.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemset süvendatud ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi keskkonnakorralduse ja -poliitika mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest Eestis ja laiemalt Euroopa regioonis;
2) tunneb keskkonnakaitse ja -korralduse kontseptsioone, on kursis arengusuundade ja aktuaalsete probleemidega;
3) omab süvendatud teadmisi valdkonna mõnel kitsamal alal;
4) oskab keskkonnakorralduse ja -poliitikaga seotud probleeme ja uurimisküsimusi ära tunda ja sõnastada, ning piiratud aja ja teabe tingimustes kohaste meetoditega lahendada, kasutades vajadusel teiste valdkondade teavet;
5) oskab tõhusalt juurutada säästva arengu printsiipe ja valida inimtegevuse mõju leevendamiseks keskkonnakorralduse sobivaimad abinõud ja -poliitika;
6) oskab kasutada ruumianalüüsi ja statistilise andmeanalüüsi meetodeid, valdab tööks vajalikku info- ja kommunikatsioonitehnikat ning evib professionaalset suhtlusoskust;
7) omab erialast väljendusoskust, suudab adekvaatselt eesti ja inglise keeles suhelda spetsialistide ja erialaväliste inimestega ning pädevalt juhendada keskkonnakaitse ja -korraldusega seotud teadmiste ja oskuste omandamist;
8) oskab sünteesida ja kirjalikult väljendada oma uurimistöö tulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskkonnaspetsialistina riigi-, kohaliku omavalitsuse, ettevõtlus- või mittetulundussektoris, sh. rahvusvahelistes institutsioonides;
10) oskab ja on valmis hindama enda ja teiste vajadust täiendusõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdab iseseisva õppimise meetodeid;
11) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
12) on võimeline tegutsema keerulistes olukordades ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic specialised overview and extensive knowledge of the definitions, theories and research methods of environmental protection and management thereof in Estonia and in other Europe regions;
2) is familiar with the theoretical development trends and current problems of environmental management and policy;
3) has specialised knowledge in a specific area of the speciality;
4) knows how to independently recognise problems and research issues related to environmental protection and management, word them creatively, and to solve them with appropriate methods in the conditions of limited time and information and by using his/her knowledge of other fields, if necessary;
5) knows how to effectively introduce principles of sustainable development and choose the most appropriate measures to alleviate the impact of human activities in rural and urban landscapes;
6) knows how to use methods of spatial and statistical data analysis, possesses communication skills, information and communication technologies required for work;
7) is able to express himself/herself in professional terms in Estonian and English, understandable to both professionals and laymen, and to competently supervise the acquisition of the skills and knowledge related to environmental protection and management;
8) is able to synthesise and express in writing the results of his/her research and defend the research at a public presentation;
9) is ready to adopt the responsibility related to the position of an environmental protection and management specialist or a leading position in the public, local government, business or non-profit sector, incl. in international institutions;
10) is able and ready to assess his/her needs as well as the needs of others for continued training and professional and work-related development, knows effective methods required for independent learning;
11) is ready to work in a team and participate in joint activities;
12) is capable of taking action in complicated situations, values ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 11.08.2020 00:23