Õppekava "Ergonoomika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood436
Õppekava statistika kood7545306
Õppekava lühendEGm
Õppekava nimetus eesti keelesErgonoomika
Õppekava nimetus inglise keelesErgonomics
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseErgonoom, tase 7
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesErgonomist., level 7
Kutse andmise õigus antud27.04.2017
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutminepeaeriala mahu muutmine30.11.2017
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Eda Merisalu01.10.2015
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonMargus Arak (esimees), Märt Reinvee, Risto Ilves, Külli Hovi, Janar Kalder, Tormi Lillerand
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Rainer Jõgeva tööandjate esindaja, Eesti Kaitsevägi27.09.2017
Eda Merisaluprofessor, esimees27.09.2017
Sigrit Dugintöökeskkonna peaspetsialist23.12.2022
Märt Reinveevanemlektor27.09.2017
Külli Pedasteüliõpilane 23.12.2022
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Senate may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette ergonoome, kes tunnevad inimese, tehnika ja keskkonna koostoimimise põhimõtteid ning oskavad luua tõhusat, töötaja turvalisust ja tervist säästvat töökeskkonda ning ergonoomikaliselt hinnata ja juhtida tootmisprotsesse, on spetsialistina võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma eriala edendamiseks.
inglise keelesPreparing ergonomists who understand the principles of human, technical and environmental interaction; are able to create an environment that is efficient, sustainable for the safety and health of the worker; ergonomically evaluate and manage production processes; able to take responsibility and make strategic decisions to advance their speciality and profession.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) tunneb ergonoomika valdkonna arengusuundi, teooriaid, uurimismeetodeid ning eetilisi aspekte;
2) omab süsteemseid ja süvendatud teadmisi inimese, tehnika ja keskkonna koostoimimisest tööprotsessis, oskab ergonoomika põhimõtteid ja meetodeid rakendada praktikas ning arendada ergonoomilist töökeskkonda ja toodet;
3) oskab rakendada ergonoomika teadmisi ja oskusi füüsilise ja kognitiivse töökoormuse optimeerimiseks;
4) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi; käsitleb oma eriala temaatikat kõnes ja kirjas õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateadmisi;
5) mõistab ergonoomika tähtsust ühiskonnas ning rakendab erialateadmisi ja -oskusi interdistsiplinaarselt oma töös;
6) evib erialast suhtlemis- ja meeskonnatööoskust ning on valmis töötama ergonoomi kvalifikatsiooni eeldaval ametikohal ning õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) know the trends, theories, methods and ethical aspects relevant to the field of ergonomics;
2) have systematic and in-depth knowledge about human, technical and environmental interaction in the work process, is able to apply ergonomic methods and principles of interaction in practice and develop ergonomic work environment and products;
3) be able to apply ergonomic knowledge and skills to optimise physical and cognitive work load;
4) be able to carry out independent research: process data, assess and analyse results; address the topics of ergonomics in written and spoken language both in the language of instructions and in the foreign language most relevant for the speciality, to argue and participate in discussions and mediate professional knowledge;
5) understand the relevance of ergonomics in the society and interdisciplinarily apply professional knowledge and skills;
6) have skills of professional communication and teamwork; be prepared to work on positions requiring the qualification of an ergonomist and be prepared to continue the studies in doctoral level.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleslennundusohutuse ergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics in aviation safety
Avamise kuupäev18.03.2013
Sulgemise kuupäev30.11.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (lennundusohutuse ergonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Ergonomics in aviation safety)
 
Eriala nimetus eesti keelestööstus- ja põllumajandusergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics in industrial and agricultural production
Avamise kuupäev18.03.2013
Sulgemise kuupäev30.11.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (tööstus- ja põllumajandusergonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Ergonomics in industrial and agricultural production)
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:15