Õppekava "Ergonoomika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood436
Õppekava statistika kood7545306
Õppekava lühendEGm
Õppekava nimetus eesti keelesErgonoomika
Õppekava nimetus inglise keelesErgonomics
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusTehnikainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseErgonoom, tase 7
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesErgonomist., level 7
Kutse andmise õigus antud27.04.2017
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Eda Merisalu01.10.2015
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonArvo Leola (esimees), Risto Ilves, Olga Panova, Heiki Lill, Toivo Kabanen
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Rainer JõgevaEesti Kaitsevägi, töökeskkonnagrupi juhataja27.09.2017
Triinu SirgeErgoway OÜ juhataja/ergonoom, Euroergonoom27.09.2017
Märt ReinveeDoktorant27.09.2017
Eda MerisaluProfessor, esimees27.09.2017
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste teadmistega spetsialiste, kes oskavad alus- ja rakendusteaduse tasemel kavandada, projekteerida ning juhtida ettevõtte töötehnoloogiat. Magistriõppe lõpetanud omavad süsteemset ülevaadet biotehniliste süsteemide elementide (inimene, tehnika, keskkond) vastasmõjust, kohandamaks tööd inimesele tööprotsessis. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad tulevikus taotleda inseneri ja ergonoomi kutset ja jätkata õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesTo prepare specialists with systematic knowledge who can plan, design and control the work systems. The graduates will understand the interactions of humans and other elements of the work system in order to optimise human well-being and overall system performance. The acquired knowledge and skills allow the students to apply for professional certification and continue their studies on the doctoral level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ergonoomika ja sellega seotud valdkondade teooriatest, uurimismeetoditest, arengusuundadest ja ergonoomika printsiipide rakendamise võimalustest;
2) omab süvendatud teadmisi ergonoomikaprobleemide lahendamiseks tööstus-, põllumajandus- ja teenindussektoris;
3) on võimeline töötama ergonoomi kvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel ja osalema toote- ja töökeskkonna arendamise meeskonnas;
4) oskab multidistsiplinaarset lähenemist nõudvate ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid ergonoomika meetodeid, sidudes neid teadmistega teistest valdkondadest;
5) oskab näha ergonoomikat interdistsiplinaarse rakendusteadusena, selgitada ergonoomikaprobleeme ning kriitiliselt hinnata oma rolli probleemide lahendamisel ettevõtetes;
6) on võimeline parandama ettevõtte konkurentsivõimet, tuginedes töö teadusliku organiseerimise põhimõtetele.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systemic overview of the theories, methods, development and application of ergonomics and related research areas;
2) has concentrated knowledge for solving problems of industrial, agricultural or service industry;
3) is qualified to work in the position of ergonomist or occupational hygienist, and participate in ergonomics oriented design process;
4) is able to involve data of ergonomics and related fields by choosing appropriate methods while solving multidisciplinary ergonomic problems and combine the methods with knowledge from other fields;
5) understands the interdisciplinary nature of ergonomics, is able to recognise and explain ergonomic problems and
critically evaluate her/his actions during problem solving;
6) is able to strengthen enterprise competitiveness through application of scientific management principles.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleslennundusohutuse ergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics in aviation safety
Avamise kuupäev18.03.2013
Sulgemise kuupäev30.11.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (lennundusohutuse ergonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Ergonomics in aviation safety)
 
Eriala nimetus eesti keelestööstus- ja põllumajandusergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics in industrial and agricultural production
Avamise kuupäev18.03.2013
Sulgemise kuupäev30.11.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (tööstus- ja põllumajandusergonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Ergonomics in industrial and agricultural production)
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 03.04.2020 11:06