Õppekava "Tehnotroonika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood81050
Õppekava statistika kood8896212
Õppekava lühendTN
Õppekava nimetus eesti keelesTehnotroonika
Õppekava nimetus inglise keelesTechnotronics
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeasterakenduskõrgharidusõpe
Õppekava EHISe tase514 rakenduskõrgharidusõpe
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusRakenduskõrghariduse diplom; alates 2019/2020. õppeaasta vastuvõtust tehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesDiploma of professional higher education; alates 2019/2020. õppeaasta vastuvõtust Bachelor of Science in Engineering (BSc)
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseMehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesMechatronics Engineer level 6, Initial Higher Education level
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev05.04.2007
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev29.06.2007
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Tormi Lillerand01.09.2022
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonMargus Arak (esimees), Märt Reinvee, Risto Ilves, Külli Hovi, Janar Kalder, Tormi Lillerand
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Ott Pabuttööandjate esindaja, Cleveron AS23.10.2023
Tormi Lillerandesimees, nooremteadur01.09.2022
Allan Toominglektor23.10.2023
Heino Pihlaplektor09.03.2022
Marten Madissoonooremprofessor09.03.2022
Märt Reinveevanemlektor23.10.2023
Erki Kivimeisterüliõpilane23.10.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or an equivalent qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesInseneride ettevalmistamine, kellel on teadmised ja oskused automatiseeritud süsteemide ja robottehnika projekteerimiseks, ohutu käitamise korraldamiseks, juhtimiseks, ning teadmised keskkonnasäästlikest tehnoloogiatest ja ettevõtlusest.
inglise keelesPreparing engineers with knowledge and skills for organizing, controlling and designing the safe operation of automated systems and robotics, knowledge of environmentally friendly technology and entrepreneurship.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) teab inseneriasjanduse aluseid ning omab süsteemset ülevaadet tehnotroonikast ja elektrotehnikast; omab süvendatud teadmisi elektroonikast ja mehaanikast;
2) oskab keskkonda säästvaid tehnoloogiaid kohaldades projekteerida ja modelleerida tehnotroonikasüsteeme ning korraldada nende ohutut käitu ja hooldust;
3) tunneb start-up ettevõtluse põhimõtteid, sh projektijuhtimist; mõistab tehnotroonika eriala olulisust ühiskonnas ja eriala interdistsiplinaarseid rakendusvõimalusi, väärtustab erialaga seotud eetilisi aspekte;
4) oskab analüüsida valdkondlikku temaatikat ja uurimisküsimusi, leides sobivad meetodid, ning oskab luua erialaspetsiifilisi tehnoloogilisi lahendusi ning osaleda erialatemaatilistes aruteludes õppekeeles ja erialal olulises võõrkeeles;
5) oskab juhtida ja korraldada enda ja teiste tööd, sh
töörühmas ja ettevõttes tervikuna; järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, tunneb riskihindamist;
6) mõistab elukestva erialase õppe olulisust, on
ettevalmistatud tööks tootmis- ja arendusettevõttes tehnotroonikainseneri, projekteerija, hooldusjuhi või tootmestajana, jt mehaanika ja elektroonika teadmisi eeldavatel ametikohtadel.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) know the basics of engineering and have a systematic overview of technotronics and electrical engineering; have in-depth knowledge of electronics and mechanics;
2) be able to design and model technotronic systems, organise their safe operation and maintenance by applying environmentally friendly and sustainable technologies;
3) be familiar with start-up business principles, including project management; understand the relevance and possibilities of interdisciplinary application of the speciality of technotronics in society; appreciate the ethical aspects related to the speciality;
4) be able to analyse sectoral topics, research issues and problems, find suitable methods; be able to create speciality-specific technological solutions and participate in speciality-related discussions in the language of instruction and in a foreign language relevant in the field;
5) be able to manage and organise their and others work, incl. in work groups and in the company as a whole; follow occupational and environmental safety requirements, be familiar with risk assessment;
6) understand the importance of lifelong speciality-related training, be prepared to work in a production and development company as a technotronic engineer, designer, maintenance manager or production engineer and in other positions requiring knowledge of mechanics and electronics.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendEE
Eriala nimetus eesti keeleselektroonika
Eriala nimetus inglise keelesElectronics
Avamise kuupäev01.09.2010
Antava kraadi nimetus eesti keelesrakenduskõrghariduse diplom
Antava kraadi nimetus inglise keelesdiploma
 
Eriala lühendMA
Eriala nimetus eesti keelesmehaanika
Eriala nimetus inglise keelesMechanics
Avamise kuupäev01.09.2010
Antava kraadi nimetus eesti keelesrakenduskõrghariduse diplom
Antava kraadi nimetus inglise keelesdiploma
 
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:41