Õppekava "Aiandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood119257
Õppekava lühendAI
Õppekava nimetus eesti keelesAiandus
Õppekava nimetus inglise keelesHorticulture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmAiandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev05.03.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ulvi Moor01.01.2023
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kristjan Tiidebergdoktorant, vilistlane09.11.2021
Evelin Loit-Harrodotsent15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Merrit Shanskiykaasprofessor01.09.2020
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Eve Veromannprofessor01.09.2020
Marika Mändprofessor15.05.2015
Ulvi Moorprofessor14.11.2023
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, certificate of Vocational Secondary Education or a corresponding qualification giving access to higher education.
The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesOmandada teadmised ja oskused aianduse, haljastuse ja põllusaaduste tootmise valdkonnas, mis toetavad pädevuste kujunemist töötamiseks vastava valdkonna ametikohtadel ning luua eeldused õpingute jätkamiseks magistriastmes.
inglise keelesTo acquire knowledge and skills in the field of horticulture, landscaping and crop production, which support development of competencies for employment in respective fields and enable continuing studies at Master's level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) on omandanud teadmised aia- ja põllusaaduste tootmisest ja haljasalade kujundamisest ning tunneb erialatermineid;
2) oskab hankida ja kriitiliselt hinnata teavet aia- ja põllusaaduste tootmise kohta eesti ja inglise keeles;
3) omab teadmisi ja oskusi säästva ja jätkusuutliku aianduse ja haljastuse ning põllusaaduste tootmise planeerimiseks ja korraldamiseks;
4) oskab omandatud erialateadmisi praktikas kasutada;
5) oskab kasvatada aiakultuure avamaal ja katmikalal;
6) oskab kasutada uuenduslikke tehnoloogiaid aiasaaduste, ilutaimede ja istikute tootmisel katmikalal ja puukoolis;
7) oskab kavandada, rajada, kujundada ja hooldada koduaedu ja haljasalasid;
8) on omandanud analüüsioskuse ja on valmis pidevõppeks;
9) oskab hinnata oma tegevuse mõju keskkonnale, evib loodussäästlikku mõtteviisi ja suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
10) tunneb oma tegevuse eetilisi aspekte ja oma ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has acquired knowledge of production of horticultural and field products and design of green spaces; is familiar with terminology;
2) is able to obtain and critically evaluate information on production and landscaping of horticultural and agricultural products in Estonian and English;
3) has knowledge and skills for planning and organising sustainable horticulture, landscaping and field crop production;
4) is able to apply speciality knowledge in practical work;
5) is able to grow garden crops in open fields and in greenhouses;
6) is able to use innovative technologies for horticultural products, ornamental plants and plants in nurseries and under shelter;
7) is able to plan, build, design and maintain home gardens and green areas;
8) has acquired analytical skills and is ready for lifelong learning;
9) is able to evaluate the impact of his/ her activities on environment, has sustainable worldview and respects diversity of attitudes and values;
10) is aware of ethical aspects and social role of his/her activities.
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 17:53