Õppekava "Aiandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood119257
Õppekava lühendAI
Õppekava nimetus eesti keelesAiandus
Õppekava nimetus inglise keelesHorticulture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmAiandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev05.03.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kadri Karp15.05.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Meelis Värnikvilistlane, tööandjate esindaja, FIE15.05.2015
Mariana Maantedoktorant15.05.2015
Enn Lauringsondotsent15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgardotsent, õppedirektor02.01.2018
Kadri Karpesimees, professor15.05.2015
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Marika Mändprofessor15.05.2015
Evelin Loitvanemteadur15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, certificate of Vocational Secondary Education or a corresponding qualification giving access to higher education.
The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesAnda teadmised ja oskused aianduse ja põllumajanduse valdkonnas, mis toetavad pädevuste kujunemist töötamiseks aianduslikke teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel ning luua eeldused õpingute jätkamiseks magistritasemel.
inglise keelesTo provide for the acquisition of basic knowledge and skills in the area of production of horticultural and agricultural products; to support the development of competences for working in positions requiring horticultural knowledge and skills and to create prerequisites for continuing studies for the master's degree.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) oskab kirjeldada aiasaaduste tootmist ja haljasalade kujundamist erialaste mõistete kaudu;
2) on võimeline hankima ja kriitiliselt hindama teadmisi aia- ja põllusaaduste tootmisest;
3) valdab vähemalt ühte võõrkeelt kõnes ja kirjas;
4) oskab kasvatada aiakultuure nii avamaal kui katmikalal;
5) oskab kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid aiasaaduste tootmisel ja istikute tootmiseks katmikalal ja puukoolis;
6) oskab majandada, hooldada ja kujundada nii eraaedu kui haljasalasid;
7) omab esmaseid teadmisi ja oskusi säästva ja jätkusuutliku aiandusliku- ja põllumajandustootmise planeerimiseks ja korraldamiseks;
8) suudab omandatud erialateadmisi praktikas kasutada;
9) omab valmidust teaduslikuks mõtlemiseks, pidevõppeks ja magistriõppe läbimiseks;
10) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega aianduse spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes;
11) on võimeline hindama oma tegevuse mõju keskkonnale loodussäästlikku mõtteviisi kasutades ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
12) on teadlikud oma tegevuse eetilistest aspektidest ja ühiskondlikust rollist.
inglise keelesOn successful completion of the curriculum the student:
1) is able to describe the basics of research area of producing of horticultural crop products and of design of green areas by conceptual means;
2) is able to find and critically evaluate the knowledge in the subject of horticultural and field crop products;
3) knows at least one foreign language and is able to talk and write in it;
4) has acquired knowledge of the principles of horticulture in field and in greenhouse;
5) knows modern technologies and is able to use them for growing ornamental plants in the greenhouse and in the nursery;
6) has skills in the management, maintenance and design of domestic gardens and green areas;
7) knows the primary principles of sustainable development, the organization and planning of environmental protection of horticultural and agricultural production;
8) is able to use specific knowledge's in practical work;
9) is ready for scientific thinking, lifelong learning and master's degree studies;
10) is ready to assume responsibility involved in working as a horticultural specialist in the private sector, state organizations or enterprises;
11) is able to evaluate the environmental impact of his/her activity using sustainable thinking and broad-mindedly regard to the diversity of bearings and values;
12) is aware of the ethical aspects and the social role of his/her activity.
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 24.02.2018 17:48