Õppekava "Aiandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood119257
Õppekava lühendAI
Õppekava nimetus eesti keelesAiandus
Õppekava nimetus inglise keelesHorticulture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmAiandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev05.03.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ulvi Moor01.01.2023
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Maire Nurmet, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kristjan Tiidebergdoktorant, vilistlane09.11.2021
Evelin Loitdotsent15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Merrit Shanskiykaasprofessor01.09.2020
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Marika Mändprofessor15.05.2015
Kadri Karpprofessor15.05.2015
Eve Veromannprofessor01.09.2020
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, certificate of Vocational Secondary Education or a corresponding qualification giving access to higher education.
The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesOmandada teadmised ja oskused aianduse ja põllumajanduse valdkonnas, mis toetavad pädevuste kujunemist töötamiseks aianduslikke teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel ning luua eeldused õpingute jätkamiseks magistriastmes.
inglise keelesTo provide for the acquisition of basic knowledge and skills in the area of horticulture and agriculture; to support the development of competences for working in positions requiring horticultural knowledge and skills and to create prerequisites for continuing studies for the master's degree.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) tunneb aiasaaduste tootmist ja haljasalade kujundamist ning teab erialatermineid;
2) oskab hankida ja kriitiliselt hinnata teavet aia- ja põllusaaduste tootmise kohta eesti ja võõrkeeles;
3) omab teadmisi ja oskusi säästva ja jätkusuutliku aianduse ja põllumajandustootmise planeerimiseks ja korraldamiseks;
4) suudab omandatud erialateadmisi praktikas kasutada;
5) oskab kasvatada aiakultuure avamaal ja katmikalal;
6) oskab kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid aiasaaduste ja istikute tootmisel katmikalal ja puukoolis;
7) oskab kujundada, majandada ja hooldada koduaedu ja haljasalasid;
8) on valmis teaduslikuks mõtlemiseks, pidevõppeks ja magistriastme läbimiseks;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega aianduse spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides ja asutustes;
10) oskab hinnata oma tegevuse mõju keskkonnale, evib loodussäästlikku mõtteviisi ja suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
11) tunneb oma tegevuse eetilisi aspekte ja oma ühiskondlikku rolli.
inglise keelesOn successful completion of the curriculum the student:
1) knows the basics of research area of producing of horticultural crop products and of design of green areas by conceptual means;
2) is able to find and critically evaluate the knowledge in the subject of horticultural and field crop products;
3) knows the primary principles of sustainable development, the organization and planning of environmental protection of horticultural and agricultural production;
4) is able to use specific knowledge's in practical work;
5) has acquired knowledge of the principles of horticulture in field and in greenhouse;
6) knows modern technologies and is able to use them for growing ornamental plants in the greenhouse and in the nursery;
7) has skills in the management, maintenance and design of domestic gardens and green areas;
8) is ready for scientific thinking, lifelong learning and master's degree studies;
9) is ready to assume responsibility involved in working as a horticultural specialist in the private sector, state organizations or enterprises;
10) is able to evaluate the environmental impact of his/her activity using sustainable thinking and broad-mindedly regard to the diversity of bearings and values;
11) is aware of the ethical aspects and the social role of his/her activity.
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 01:37