Õppekava "Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood119337
Õppekava lühendPS
Õppekava nimetus eesti keelesPõllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
Õppekava nimetus inglise keelesProduction and Marketing of Agricultural Products
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev24.03.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Evelin Loit15.05.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Meelis Värnikvilistlane, tööandjate esindaja15.05.2015
Mariana Maante-Kuljusdoktorant15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Kadri Karpprofessor15.05.2015
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Marika Mändprofessor15.05.2015
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Evelin Loitvanemteadur15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary education or a foreign qualification equal thereto. In addition the board of university may apply additional admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesAnda teadmised ja oskused põllumajandustootmise valdkonnas, mis toetavad pädevuste kujunemist töötamiseks põllumajanduslikke teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel ning luua eeldused õpingute jätkamiseks magistriastmes
inglise keelesTo provide the knowledge and skills in the field of agricultural production, that will enable the development competences needed for agriculture-related jobs and to continue the studies on the Master level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) tunneb põllusaaduste tootmist ja teab erialatermineid.
2) oskab hankida ja kriitiliselt hinnata teavet põllusaaduste tootmise ja turustamise kohta eesti ja võõrkeeles;
3) oskab analüüsida maamajandusliku tootmise tasuvust ja jätkusuutlikkust ning on võimeline osalema ettevõtete, ühistute, talude ja regioonide arendustegevuse planeerimises
4) omab esmaseid teadmisi ja oskusi säästva ja jätkusuutliku põllumajandustootmise planeerimiseks ja korraldamiseks;
5) oskab erialateadmisi praktikas kasutada;
6) oskab kasutada infotehnoloogia võimalusi erialases töös;
7) on valmis teaduslikuks mõtlemiseks, pidevõppeks ja magistriastme läbimiseks;
8) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega põllumajanduse spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides ja asutustes;
9) oskab hinnata oma tegevuse mõju keskkonnale, evib loodussäästlikku mõtteviisi ja suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
10) tunneb oma tegevuse eetilisi aspekte ja oma ühiskondlikku rolli.
inglise keelesUpon successful completion of the curriculum the student:
1) is able to describe the basics of agricultural production through specific terms;
2) is able to obtain and critically evaluate the knowledge about agricultural production and marketing of its products;
3) knows how to analyze the profitability and sustainability of agricultural production and is able to participate in the development planning of companies, cooperatives, farms and regions;
4) has basic knowledge and skills for the development and organizing a sustainable agricultural production;
5) is able to apply the specific knowledge obtained into practise;
6) is able to apply the possibilities of information technology in his/her field of expertise;
7) is capable of scientific thinking, continuous studying and completing the Master studies;
8) is able to take responsibility that comes with working as an agricultural specialist in the private sector, state institutions or enterprises;
9) is able to evaluate the impact of his/her actions on the environment and to have a tolerant mind regarding the diversity of attitudes and values;
10) is aware about the ethical aspects and the role on the society of his/her actions.
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.01.2020 03:48