Õppekava "Puidutöötlemise tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood136557
Õppekava lühendPU
Õppekava nimetus eesti keelesPuidutöötlemise tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesWood Processing Technology
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeasterakenduskõrgharidusõpe
Õppekava EHISe tase514 rakenduskõrgharidusõpe
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTootmine ja töötlemine
Õppekava rühmMaterjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
 
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev27.11.2014
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev06.02.2015
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Linnar Pärn01.06.2015
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Pille Meiertööandjate esindaja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Lit05.10.2015
Regino Kaskdotsent05.10.2015
Linnar Pärnesimees, arendusjuht05.10.2015
Peeter Muisteprofessor05.10.2015
Taivo Leesmentüliõpilane03.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Ülikool võib määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or an equivalent qualification giving access to higher education. The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette puidutöötlemise ja mööblitootmise tehnoloogia alaste teadmiste ja oskustega spetsialiste, kellel on iseseisva töö oskused ja innovaatilisust toetavad hoiakud.
inglise keelesTo prepare specialists with knowledge and skills in the area of wood processing and furniture industry technology, having the skills to work independently and attitudes supporting innovation.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemseid baasteadmisi puidutöötlemise ja mööblitootmise põhimõtetest ning puidu jätkusuutlikust ja ökonoomsest kasutamisest;
2) omab ülevaadet puidutöötlemise ja mööblitööstuse arengust ja riskidest ning tunneb meetodeid nende hindamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks;
3) tunneb tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid ning rakendab neid puittoodete ja -detailide projekteerimisel ja disainimisel;
4) tunneb puittoodete ja -detailide töötlemise ja viimistlemise tehnoloogiaid ning rakendab tootmisülesande keerukusastmest lähtuvalt vastavaid töötlemise ja viimistlemise võtteid;
5) järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid;
6) oskab korraldada enda ja teiste tööd ning juhendada kaastöötajaid;
7) mõistab ja kasutab erialateavet suuliselt ja kirjalikult eesti ja võõrkeeles, osaleb erialastes aruteludes.
inglise keelesAfter passing the curriculum, the student:
1) has systematic knowledge of the basic principles of wood processing and furniture industry and sustainable and economic use of wood;
2) has an overview of the development and risks of wood processing and furniture industry; knows the methods for risk assessment, prevention and resolution;
3) knows the product development and innovation principles and applies them in design of wooden details and products;
4) knows the processing and finishing technologies of wooden details and products and implements them according to the degree of complexity of the task;
5) complies with labour and environmental safety requirements;
6) is able to organize their own and others' work and mentor co-workers;
7) understands and uses professional information orally and in writing in Estonian and foreign languages, participates in professional discussions.
Täiendav informatsioon
eesti keelesEesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektor Vaike Reisner (e-post: vaike.reisner@emu.ee)
 
 
Aasta õppekavad 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 23.08.2019 19:27