Õppekava "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood426
Õppekava statistika kood7540211
Õppekava lühendGEm
Õppekava nimetus eesti keelesGeodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
Õppekava nimetus inglise keelesLand Surveying, Property and Land Management
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (MSc)
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine19.06.2017
eriala lisamine19.06.2017
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Evelin Jürgenson15.12.2017
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Mariliis Toomvilistlane, tööandjate esindaja, Maanteeameti jurist15.12.2017
Merje Krinaltööandjate esindaja, Maa-ameti maakorralduse osakonna juhataja12.11.2019
Aive Liibuskdotsent05.10.2015
Siim Maasikamäedotsent15.12.2017
Harli Jürgensondotsent15.12.2017
Tarmo Kalldotsent05.10.2015
Evelin Jürgensonesimees, dotsent15.12.2017
Rainer Talasüliõpilane12.11.2019
Karmo Siimüliõpilane12.11.2019
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava eesmärk on valmistada ette süvendatud teadmistega geodeesia ja maakorralduse spetsialiste.
Õppekaval õppija:
1) arendab erialaseid teadmisi ja oskuseid tasemele, mis võimaldab:
a) töötada oma valdkonna spetsialistina. Õppekava läbinud spetsialist on valmis töötama riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes või erasektoris näiteks geodeedina, maamõõtjana, maakorraldajana, maanõunikuna, projektijuhina;
b) jätkata õpinguid doktoriõppes ja elukestvas õppes.
2) arendab ettevõtlikkust ja oma sotsiaalseid oskusi, mis võimaldavad panustamist ühiskonna jätkusuutlikku arengusse;
3) omandab geodeesia, kaugseire, maakorralduse, maakasutuse planeerimise ja maamõõtmise valdkonna teoreetilised alused;
4) omandab teadmisi ja oskusi õppesuuna kitsamates uurimisvaldkondades, sh geodeesia, maakorralduse, maa ja kinnisvaraga seotud õiguslikes, majanduslikes ja tehnilistes küsimustes.
inglise keelesThe curriculum aims at giving specialists thorough knowledge of Land Surveying and Land Management.
The student:
1) develops professional knowledge and skills to the level that enables:
a) to work as a specialist in their field. Graduates are prepared to work as specialists in public and private sector (land surveyors, consultants, or project leaders);
b) to continue studies at doctoral level and independent lifelong learning.
2) develops entrepreneurial skills and personality that help contribute to the sustainable development of society;
3) acquires the theoretical foundations of Geodesy, Remote Sensing, Land Management and Surveying, and Land Use Planning;
4) obtains knowledge and skills in a more specific field of research, including geodesy, land management, land and property-related legal, economic and technical aspects.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet geodeesia, maamõõtmise ja maakorralduse ning sellega seotud valdkondade teooriatest, uurimismeetoditest, arengusuundadest ja rakendamise võimalustest;
2) omab süvendatud teadmisi geodeesia või maakorralduslike probleemide lahendamiseks;
3) on võimeline töötama geodeedi, maamõõtja või maakorraldaja kvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel;
4) oskab multidistsiplinaarset lähenemist nõudvate ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid, tehnoloogiad ning maamõõtmise ja maakorralduse alaseid teadmisi, olles võimeline hindama võimalikke tagajärgi;
5) käsitleb geodeesiat ja maakorraldust interdistsiplinaarse rakendusteadusena, mõistab ja selgitab eriala probleeme ning hindab kriitiliselt oma rolli probleemide lahendamisel;
6) oskab ettevõtte tööd teaduslikult organiseerida ja selle konkurentsivõimet arendada.
7) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum successfully, the student:
1) has a systemic overview of the theories, methods, development and application of land surveying and land management, and related research areas;
2) has concentrated knowledge for solving problems of geodesy or land management;
3) is qualified to work in the position of geodesist or land manager;
4) is able to choose and use appropriate methods and technologies of land surveying, land management, and related fields for solving multidisciplinary problems and assess possible risks;
5) understands the interdisciplinary nature of land surveying and land management, is able to recognise and explain land use problems and critically evaluate her/his actions during the problem solving;
6) is able to scientifically manage an enterprise and develop its competitiveness;
7) is prepared to continue his/her studies in doctoral programme.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesgeodeesia
Eriala nimetus inglise keelesGeodesy
Avamise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara- ja maakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesProperty and Land Management.
Avamise kuupäev29.11.2018
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelesmaakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesLand Management
Avamise kuupäev19.06.2017
Sulgemise kuupäev29.11.2018
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 03.04.2020 10:58