Õppekava "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood426
Õppekava statistika kood7540211
Õppekava lühendGEm
Õppekava nimetus eesti keelesGeodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
Õppekava nimetus inglise keelesLand Surveying, Property and Land Management
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (MSc)
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineeriala lisamine19.06.2017
õppekava nimetuse muutmine19.06.2017
õppekava nimetuse muutmine29.11.2018
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Evelin Jürgenson15.12.2017
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Mariliis ToomTranspordiamet, vilistlane, tööandjate esindaja15.12.2017
Merje KrinalMaa-amet, tööandjate esindaja12.11.2019
Tarmo Kalldotsent05.10.2015
Siim Maasikamäeemeriitdotsent15.12.2017
Evelin Jürgensonesimees, professor15.12.2017
Aive Liibuskkaasprofessor05.10.2015
Harli Jürgensonvanemlektor15.12.2017
Rihard Kollüliõpilane23.10.2023
Salome Lole Dominguez Ortizüliõpilane23.10.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, higher education acquired by completing a professional higher education curriculum or a qualification equal thereto. In addition the University Senate can define specific admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste teadmiste ja oskustega geodeesia või kinnisvara- ja maakorralduse keskastme juhte, kes on spetsialistina võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma eriala edendamiseks.
inglise keelesPreparing specialists for middle management with comprehensive and specialized knowledge and skills in geodesy or real property and land management who are able to take responsibility as a specialist and make strategic decisions to advance their field.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemseid ja süvendatud teadmisi geodeesias või kinnisvara- ja maakorralduses ning tunneb valdkonna arengusuundi, teooriaid ja uurimismeetodeid;
2) rakendab geodeesia või kinnisvara- ja maakorralduse teadmisi ja kasutab sobivaid meetodeid, sh digilahendusi andmete töötlemiseks ja modelleerimiseks;
3) tunneb oma valdkonna eetilisi aspekte ning erialateadmistele ja -oskustele tuginedes oskab teha strateegilisi otsuseid ja lahendada õigusaktidest lähtudes valdkondlikke küsimusi;
4) mõistab eriala rolli ühiskonnas ning rakendab keskastme juhina erialateadmisi ja -oskusi interdistsiplinaarselt oma töös;
5) oskab teha iseseisvalt uurimistööd, oskab saadud tulemusi hinnata, analüüsib oma eriala temaatikat kõnes ja kirjas õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateadmisi;
6) evib erialast suhtlemis- ning meeskonnatööoskust, on valmis töötama riiklikes ja kohalikes haldusasutustes või erasektoris geodeedi, maakorraldaja, maanõuniku, projektijuhi, maakasutuse planeerija, kinnisvara arendaja või kinnisvara hindajana, ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have systematic knowledge of the development trends, theories and research methods of geodesy or real property and land management;
2) apply geodesy or real property and land management knowledge and use appropriate methods, including digital solutions for data processing and modelling;
3) be familiar with the ethical aspects of their field; and, based on their professional knowledge and skills, be able to make strategic decisions and solve sectoral issues in accordance with legislation;
4) understand the role of the speciality in society and interdisciplinarily apply professional knowledge and skills as a middle manager;
5) be able to carry out research independently, evaluate the results obtained, analyse the topics of their speciality in the language of instruction, spoken and written, and in the foreign language most relevant for the speciality; be able to argue and participate in discussions and mediate professional knowledge;
6) have skills of professional communication and teamwork, be prepared to work in national and local administrations or in the private sector as a geodesist, land surveyor, land advisor, project manager, land use planner, real property developer or real property appraiser, and be prepared to continue their studies in doctoral level.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesgeodeesia
Eriala nimetus inglise keelesGeodesy
Avamise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara- ja maakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesProperty and Land Management
Avamise kuupäev29.11.2018
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelesmaakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesLand Management
Avamise kuupäev19.06.2017
Sulgemise kuupäev29.11.2018
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:33