Õppekava "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood379
Õppekava statistika kood6540212
Õppekava lühendGM
Õppekava nimetus eesti keelesGeodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
Õppekava nimetus inglise keelesLand Surveying, Property and Land Management
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine19.06.2015
õppekava nimetuse muutmine19.06.2017
eriala sulgemine19.06.2017
õppekava nimetuse muutmine29.11.2018
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Aive Liibusk01.01.2021
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Jaan Kallanditööandjate esindaja, Metricus OÜ05.10.2015
Tarmo Kalldotsent05.10.2015
Siim Maasikamäedotsent05.10.2015
Evelin Jürgensondotsent05.10.2015
Harli Jürgensondotsent15.12.2017
Aive Liibuskesimees, kaasprofessor05.10.2015
Joonas Rootsüliõpilane09.03.2022
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary education or a corresponding qualification giving access to higher education. In addition, the University Senate can define specific admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste rakenduslike teadmiste ja oskustega geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse spetsialiste, kes evivad ettevalmistust IT-s ja ettevõtluses, väärtustavad maad kui bioressurssi ning omavad keskkonnasäästlikku hoiakut.
inglise keelesTo prepare specialists in geodesy, real property and land management with a wide range of applied and entrepreneurial IT knowledge and skills who value land as a bio-resource and have an environmentally friendly attitude.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) teab geodeesia, maamõõtmise, kinnisvara- ja maakorralduse, maakatastri, maakasutuse planeerimise, kinnisvara ökonoomika ja -hindamise ning kaugseire põhimõtteid ja põhimõisteid, tunneb eriala teoreetilisi koolkondi ja arengusuundi;
2) oskab geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse valdkondades probleemide ja ülesannete lahendamisel kasutada nüüdisaegset tehnikat, analüüsida valdkondlikku temaatikat ja küsimusi eesti ja inglise keeles ning rakendada erialaseid teadmisi, leides lahendusteks sobivad meetodid;
3) on keskkonnasäästliku hoiakuga ning oma valdkonna eetilisi aspekte tundev ja arvestav spetsialist, kes mõistab eriala olulisust ühiskonnas ning rakendab erialateadmisi ja oskusi interdistsiplinaarselt oma töös, sh ettevõtluses;
4) evib erialast suhtlemis- ning meeskonnatööoskust, on valmis töötama rakendusgeodeesia, maamõõdu- ja kartograafiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega, kinnisvara arendamise, hindamise ning haldusega tegelevates ettevõtetes, riiklikes ja kohalikes haldusasutustes, ning hindab elukestva õppe olulisust.
inglise keelesAfter completing the curriculum, the graduate:
1) knows the principles of geodesy, land surveying, real property and land management, land cadastre, land use planning, real estate economics and valuation, and remote sensing, knows the theoretical schools and development trends of the specialty;
2) analyze and express in Estonian and English the activities related to geodesy, real property and land management, apply appropriate methods and techniques in solving problems and tasks;
3) is an environmentally friendly, diverse and ethical specialist who understands the importance of his or her specialty in society; is able to apply interdisciplinary approach of his or her professional knowledge and skills in his or her work, including business;
4) is a specialist in communication skills and teamwork, ready to work in applied geodesy, land surveying and cartography, land management and planning, real property development, valuation and management companies, city and municipal governments, and appreciates the importance of lifelong learning.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendGE
Eriala nimetus eesti keelesgeodeesia
Eriala nimetus inglise keelesGeodesy
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendKP
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara planeerimine
Eriala nimetus inglise keelesReal Estate Planning
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendPK
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara planeerimine ja maakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesReal Estate Planning and Land Management
Avamise kuupäev15.05.2012
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendMK
Eriala nimetus eesti keelesmaakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesLand Management
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 12:12