Õppekava "Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80130
Õppekava statistika kood8420017
Õppekava lühendKRd
Õppekava nimetus eesti keelesKeskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Õppekava nimetus inglise keelesEnvironmental Sciences and Applied Biology
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkonnateadused
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguPõllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Ülikooli nõukogus muutmineeriala nimetuse muutmine02.02.2017
peaeriala mahu muutmine14.05.2020
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kalev Sepp17.03.2005
VÕTA nõustajadDiana Pungar (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Katrin Jõgar, Diana Pungar, Harli Jürgenson
Vastuvõtutingimused
eesti keelesMagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesMaster's degree or an equivalent qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesBio- ja keskkonnateaduse tippspetsialistide rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel ettevalmistamine, töötamiseks keskkonnakaitse, rakendusbioloogia ja maastikuarhitektuuri valdkonnas, ning kõrghariduses.
inglise keelesPreparing leading environmental and life sciences specialists at an internationally recognized level for the environmental protection, applied biology and landscape architecture sectors in public administration, entrepreneurship and higher education.
Õpiväljundid
eesti keelesDoktoriõppekava läbinu:
1) omab bio- ja keskkonnateadustes oma uurimisvaldkonnas ajakohaseid, põhjalikke ja spetsiifilisi teadmisi, tunneb ja rakendab vastavaid uurimismetoodikaid ja -meetodeid, oskab analüüsida ja sünteesida oma valdkonda arendavaid ideid, püstitada need uurimisküsimustena, ning lähtub uurimistöös teaduseetikast;
2) oskab juhtida uurimistööd, teha strateegilisi otsuseid ning teavitada tulemustest, publitseerides õppekeeles ja oma erialal olulises teaduskeeles ning argumenteerida erialastes aruteludes;
3) rakendab oma erialaseid teadmisi ja kogemusi bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas õppe-, teadus- ja arendustegevuses;
4) omab meeskonnatöö ja rahvusvahelise erialase suhtluse kogemust;
5) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
6) on loodussäästliku mõtteviisiga jätkusuutliku arengu edendaja ja aitab kaasa keskkonna säästmisele.
inglise keelesDoctoral students will be expected to:
1) have up-to-date, thorough and specific knowledge in environmental and life sciences in their field of research, be familiar with and apply relevant research methodologies and methods, be able to analyse and synthesise ideas developing the field, formulate the ideas as research questions, and comply with standards of research ethics;
2) be able to lead research, make strategic decisions and inform about the results by publishing and participating in professional discussions in the language of instruction and in the language of research relevant in the field;
3) apply the professional knowledge and experience in the field of environmental and life sciences in academic teaching, research and development;
4) have experience in teamwork and international professional communication in the field of speciality;
5) understand the relevance of professional development and lifelong learning at the level of an individual and the society;
6) be a promoter of sustainable development with a green mindset and contribute to environmental sustainability.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesbiokeemia
Eriala nimetus inglise keelesBiochemistry
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (biokeemia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesbotaanika
Eriala nimetus inglise keelesBotany
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (botaanika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleshüdrobioloogia
Eriala nimetus inglise keelesHydrobiology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (hüdrobioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleskeskkonnakaitse
Eriala nimetus inglise keelesEnvironmental Protection
Avamise kuupäev17.03.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (keskkonnakaitse)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleskeskkonnatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEnvironmental Technology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (keskkonnatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmaastikuarhitektuur
Eriala nimetus inglise keelesLandscape Architecture
Avamise kuupäev17.03.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (maastikuarhitektuur)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmükoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMycology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (mükoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesrakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied Biology
Avamise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (rakendusbioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleszooloogia
Eriala nimetus inglise keeleszoology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (zooloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestaimefüsioloogia
Eriala nimetus inglise keelesPlant Physiology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (taimefüsioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesökofüsioloogia
Eriala nimetus inglise keelesEcophysiology
Avamise kuupäev28.05.2009
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (ökofüsioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesökoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEcology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (ökoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:56