Õppekava "Toiduainete tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood455
Õppekava statistika kood7622217
Õppekava lühendTLm
Õppekava nimetus eesti keelesToiduainete tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesFood Technology
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTootmine ja töötlemine
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Vilma Tatar28.04.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Piret Kalmus, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Sille VillemHKScan, tootearendusjuht01.10.2019
Tiina SaronEesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, juhatuse liige01.10.2019
Helena Andresondotsent24.01.2018
Avo Karusdotsent07.10.2016
Ivi Jõududotsent07.10.2016
Hannes MootseEesti Leivatööstus, tootmisjuht07.10.2016
Vilma Tataresimees, lektor07.10.2016
Tauno Mahlalektor07.10.2016
Andres Satsnooremteadur01.10.2019
Pavel Sahharovüliõpilane01.10.2019
Maarja Abelüliõpilane01.10.2019
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, higher education acquired by completing a professional higher education curriculum or a qualification equal thereto.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava võimaldab:
1) lihatehnoloogia eriala üliõpilastel omandada süvateadmised lihanduse valdkonnast, lihast, lihasaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast ja lihanduse alase uurimistöö põhisuundadest;
2) piimatehnoloogia eriala üliõpilastel omandada süvateadmised piimanduse valdkonnast, piimasaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast, ja piimanduse alase uurimistöö põhisuundadest;
3) pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala üliõpilastel omandada süvateadmised pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia valdkonnast, jahust, jahusaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia alase uurimistöö
põhisuundadest.
Omandatud akadeemiline haridus võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes või asuda tööle liha-, piima- või pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia tootmise ja turustamise juhina, tehnoloogina, nõustajana ja toiduainete valdkonna muudes harudes juhtiva spetsialistina, teadlasena või õpetajana/õppejõuna
inglise keelesThe study programme is designed to provide:
1) the students specializing in Meat Technology with indepth knowledge of meat characteristics, meat products, meat processing technologies and research trends in meat technology and related issues;
2) the students specializing in Dairy Technology with indepth knowledge of milk characteristics, dairy products, processing technologies of dairy products and research trends in dairy technology and related issues;
3) the students specializing in Bakery and Confectionery Technology with in-depth knowledge of bakery and confectionery characteristics, flour, flour products, processing technologies and research trends in bakery and confectionery technology and related issues.
Graduates of the Master's programme may continue studies in the doctoral level or obtain employment in the meat, dairy or bakery and confectionery manufacturing industry as heads of production or marketing, technologists or consultants, obtain other senior positions in the meat, dairy or bakery and confectionery sectors, or as research scientists or teachers/lecturers.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) oskab süsteemselt rakendada omandatud teadmisi ja uurimismeetodeid erialaste probleemide lahendamisel;
2) tunneb toiduainetööstuse ettevõtte, või organisatsiooni juhtimist, töökorraldust, oskab planeerida tootmist vastavalt ettevõtte spetsialiseerumisele;
3) oskab iseseisvalt ja meeskonnatöös analüüsida erialaseid ja valdkondlikke arenguid, seostada neid interdistsiplinaarselt muude tooteahela, toitumise ja tervise valdkondadega, arvestades ühiskonna väärtusi ja vajadusi;
4) oskab iseseisvalt koguda, analüüsida ja hinnata erialast teavet ja väljendada end erialastes küsimustes kõnes ja kirjas, mh vähemalt ühes võõrkeeles;
5) tunneb oma valdkonna teadus- ja arendustöö spetsiifikat ja meetodeid ning suudab neid teadmisi rakendada teadus- ja arendustegevuses;
6) on valmis elukestvaks enesetäiendamiseks ja õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum successfully, the student:
1) can systematically apply the acquired knowledge and investigation methods for solving professional problems;
2) knows the management of the food industry company or organization, daily work organization, is able to plan production or activities according to specialization;
3) can independently or in a team analyze professional and sectorial developments, make interdisciplinary associations with other fields of the food production chain, nutrition and health, taking into account the needs and values of the democratic society;
4) can independently collect, analyse and assess professional information and express themselves professionally both orally and in writing in at least one foreign language;
5) knows the specifics of research and development methods in his/her field, and is able to apply that knowledge in independent research and development activities;
6) is ready for lifelong learning and studies at the doctoral level.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleslihatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMeat Technology
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelespagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesBakery and Confectionery technology
Avamise kuupäev18.06.2018
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (MSc)
 
Eriala nimetus eesti keelespiimatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesDairy Technology
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse magister (piimatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 03.04.2020 10:56