Õppekava "Toiduainete tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood455
Õppekava statistika kood7622217
Õppekava lühendTLm
Õppekava nimetus eesti keelesToiduainete tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesFood Technology
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTootmine ja töötlemine
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine30.11.2017
eriala lisamine28.04.2020
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Vilma Tatar28.04.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Kristel Peetsalu, Katrin Kaldre, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Sille VillemHKScan, tootearendusjuht01.10.2019
Tiina SaronOÜ Snille omanik01.10.2019
Avo Karusdotsent07.10.2016
Vilma Tataresimees, lektor07.10.2016
Helena Andresonnooremprofessor24.01.2018
Andres Satsnooremteadur01.10.2019
Hannes MootseOÜ Estover Piimatööstus, tegevjuht07.10.2016
Ivi Jõuduprofessor07.10.2016
Tauno Mahlaõpetaja07.10.2016
Paula Elise Paluojaüliõpilane23.11.2023
Mihkel Tammaruüliõpilane19.10.2021
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, higher education acquired by completing a professional higher education curriculum or a qualification equal thereto.
Üldeesmärgid
eesti keelesSüvendatud teadmistega spetsialistide ettevalmistamine lihatehnoloogia, piimatehnoloogia või taimsete toiduainete tehnoloogia valdkonnas. Õppekava õpiväljundite omandamine võimaldab tööle asuda ettevõtjana, juhtiva spetsialistina, tehnoloogina või nõustajana piima-, lihatoodete või taimsete toiduainete tootmise ettevõttes, avalikus sektoris, muus erialaga seotud organisatsioonis või jätkata õpinguid doktoriõppes ning töötada akadeemilise töötajana teadus- ja haridusasutustes.
inglise keelesProviding specialists of in-depth knowledge in the field of meat technology, dairy technology or plant-origin food technology. Acquiring the learning outcomes enables to work as an entrepreneur, management specialist, technologist or consultant in diary, meat or plant-origin food production enterprises; public sector, other organisations of the speciality, or continue in post-graduate studies and be an academic employee in institutions of research and education.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) on omandanud teadmised ja oskused toiduainetööstuse töö planeerimiseks, tootearendustegevuse suunamiseks, ettevõtluseks;
2) oskab iseseisvalt ja meeskonnatöös analüüsida ja edendada erialaseid ning valdkondlikke innovaatilisi arenguid, seostada neid interdistsiplinaarselt muude toidu tooteahela, toitumise ja tervise valdkondadega, arvestades ühiskonna väärtusi ja vajadusi;
3) on võimeline iseseisvalt koguma, analüüsima ja hindama erialast teavet ja väljendama end erialastes küsimustes kõnes ja kirjas, mh vähemalt ühes võõrkeeles;
4) oskab erialaga seotud probleemide lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ning tehnoloogiaid ning hinnata võimalikke tagajärgi;
5) omab süvendatud teadmisi spetsialiseerumise valdkonnas;
6) tunneb oma valdkonna teadus- ja arendustöö spetsiifikat ning meetodeid ja suudab neid teadmisi rakendada teadus- ja arendustegevuses;
7) on valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudvatel tegevusaladel, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet ja meeskonnatöö oskusi;
8) on valmis elukestvaks enesetäiendamiseks ja õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum successfully, the student:
1) has acquired knowledge and skills for planning food industry work, directing product development activities, entrepreneurship ;
2) can independently and in a team analyze and develop professional and sectorial innovative developments, make interdisciplinary associations with other fields of the food production chain, nutrition and health, taking into account the needs and values of the society;
3) is able to independently collect, analyse and assess professional information and express themselves professionally both orally and in writing, incl. in at least one foreign language;
4) can choose and apply suitable methods and technology for solving professional problems and assess the possible results and consequences
5) has deeper knowledge in some more specific research field of the speciality
6) knows the specifics of research and development methods in his/her field, and is able to apply the knowledge in research and development;
7) is ready for work requiring specific qualification, showing initiative, responsibility and teamwork skills;
8) is ready for lifelong learning and postgraduate studies (PhD level).
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleslihatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMeat Technology
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelespagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesBakery and Confectionery technology
Avamise kuupäev18.06.2018
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (MSc)
 
Eriala nimetus eesti keelespiimatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesDairy Technology
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (piimatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Eriala nimetus eesti keelestaimsete toiduainete tehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesPlant-Origin Food Technology
Avamise kuupäev28.04.2020
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (taimsete toiduainete tehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:42