Õppekava "Loodusvarade kasutamine ja kaitse" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood407
Õppekava statistika kood6895265
Õppekava lühendLO
Õppekava nimetus eesti keelesLoodusvarade kasutamine ja kaitse
Õppekava nimetus inglise keelesNatural Resources Management
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmLooduskeskkond ja elusloodus
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Hardi Tullus18.10.2010
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Heiki Hepneromavalitsuse esindaja10.02.2016
Toomas Haasvilistlane, tööandjate esindaja, RMK05.10.2015
Hardi Tullusesimees, professor05.10.2015
Regino Kaskvilistlane, dotsent13.06.2016
Priit Põllumäevilistlane, peaspetsialist05.10.2015
Jürgen Aosaarvilistlane, teadur05.10.2015
Kristjan Seppüliõpilane03.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary education or a foreign qualification equal thereto. In addition the board of university may apply additional admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste loodusteaduslike teadmistega kõiki peamisi Eestimaa looduse ressursse (maa, muld, mets, sood, põhjavesi, veekogud, maavarad, taimed, loomad jm) tundvaid ning neid jätkusuutlikult majandada oskavaid spetsialiste, kes on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme loodusvarade kasutamise ja kaitsega seotud ametikohtadel erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes, valmis õpingute jätkamiseks magistriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesTo prepare specialists with profound knowledge in Estonian main natural resources (land, soil, forest, swamp, ground-water, reservoir, mineral wealth, plants, animals, etc.) who are capable of a sustainable management of these, and are ready to take responsibility connected with working as a medium level forestry specialist in the private sector, public organisations or enterprises, are ready to continue studies in the Master level and value the ethical aspects and social role of their speciality.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab baasteadmisi ökoloogiast, geoloogiast, mullateadusest, botaanikast, metsabioloogiast, loomabioloogiast ning hüdroloogiast;
2) omab alusteadmisi Eestimaa looduse ressurssidest ning nende hindamise ja majandamise meetoditest;
3) oskab siduda oma teadmisi loodusressursside jätkusuutliku kasutamise ja kaitsega;
4) oskab iseseisvalt koguda ning matemaatilise statistika meetoditele tuginedes analüüsida loodusressursside andmestikke;
5) oskab suuliselt ja kirjalikult selgitada erialaga seotud probleeme ning osaleb sellekohastes aruteludes nii eesti keeles kui ka erialal olulises võõrkeeles;
6) on valmis õpingute jätkamiseks magistriõppes;
7) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega antud valdkonna keskastme spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes;
8) omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
9) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli;
10) tunneb vastutust loodusressursside jätkusuutliku kasutamise eest.
inglise keelesThe graduate:
1) has basic knowledge in ecology, geology, soil science, botany, forest biology, animal biology and hydrology;
2) has fundamental knowledge in Estonian natural resources, methods of their evaluation and management;
3) can connect his/her knowledge with the sustainable use and protection of natural resources;
4) can independently collect and analyse data complexes related to natural resources, based on mathematical statistics methods;
5) is able to explain speciality-related problems both verbally and in writing and takes part in relevant discussions in Estonian and in a speciality-specific foreign language;
6) is ready to continue studies in the Master level;
7) is ready to take responsibility connected with working as a medium level specialist in the private sector, in public organisations or enterprises;
8) is ready for teamwork and co-operation;
9) values the ethical aspects and social role of his/her speciality;
10) feels responsibility for the sustainable use of natural resources.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendLV
Eriala nimetus eesti keelesloodusvarade kasutamine ja kaitse
Eriala nimetus inglise keelesNatural Resources Management
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelesloodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
 
Eriala lühendER
Eriala nimetus eesti keelestaastuvenergia ressursid
Eriala nimetus inglise keelesRenewable Energy Resources
Avamise kuupäev26.04.2007
Sulgemise kuupäev16.04.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesloodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
 
Aasta õppekavad 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:08