Õppekava "Loodusvarade kasutamine ja kaitse" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood466
Õppekava statistika kood7895265
Õppekava lühendLVm
Õppekava nimetus eesti keelesLoodusvarade kasutamine ja kaitse
Õppekava nimetus inglise keelesNatural Resources Management
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmLooduskeskkond ja elusloodus
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science (Natural Resources Management)
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus sulgemise kuupäev21.06.2018
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Hardi Tullus18.10.2010
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Heiki Hepneromavalitsuse esindaja10.02.2016
Toomas Haasvilistlane, tööandjate esindaja, RMK05.10.2015
Hardi Tullusesimees, professor05.10.2015
Regino Kaskvilistlane, dotsent 13.06.2016
Priit Põllumäevilistlane, peaspetsialist05.10.2015
Jürgen Aosaarvilistlane, teadur05.10.2015
Kristjan Seppüliõpilane03.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette sügavate loodusteaduslike teadmistega spetsialiste, kes:
1) oskavad hinnata Eesti loodusressursse, prognoosida nende dünaamikat;
2) tunnevad põhjalikult Eesti loodusressursside säästliku kasutamise ja kaitse võimalusi ning orienteeruvad vastavas seadusandluses;
3) oskavad teha ökoloogiliselt, ökonoomiliselt ja sotsiaalselt põhjendatud otsuseid loodusressursside majandamisel.
Loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala lõpetanu on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskkonna-, looduskaitse- või muu loodusressursside kasutamise ja kaitsega tegeleva spetsialisti või juhina riigi- või erametsanduse süsteemis ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesTo prepare specialists with deep knowledge in natural sciences who:
1) can estimate Estonian natural resources, forecast their dynamics;
2) know in detail the possibilities of sustainable use and protection of Estonian natural resources and know the relevant legislation;
3) can make ecologically, economically and socially reasoned decisions in managing natural resources.
The graduate of the speciality of the use and protection of natural resources will be ready to take responsibility connected with working as a high level specialist or manager dealing with environment protection, nature protection or natural resources management in the state or private forestry system and in local and international organisations in the public sector, is ready to continue studies in the doctoral level and values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi loodusressursside kasutamise ja kaitse valdkonna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) suudab iseseisvalt hankida ja kriitiliselt hinnata uusi teadmisi loodusressursside kasutamise ja kaitse valdkonnast;
3) oskab adekvaatselt hinnata ühiskonnas toimuvaid protsesse ning nendega arvestada loodusressursside kasutamise ja kaitse alase tegevuse kavandamisel ja juhtimisel;
4) oskab kasutada kaugseire vahendeid ja ruumianalüüsi meetodeid;
5) oskab kasutada statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise meetodeid;
6) omab erialast väljendusoskust nii, et suudab end eesti ja inglise keeles väljendada erialaspetsialistidele ning erialavälistele inimestele ja pädevalt juhendada loodusvarade kasutamise ja kaitsega seotud teadmiste ja oskuste omandamist;
7) oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma teadustulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskkonna-, looduskaitse- või muu loodusressursside kasutamise ja kaitsega tegeleva spetsialisti või juhina riigi- või erametsanduse süsteemis ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
10) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
11) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and deep knowledge of the definitions, theories and research methods in the area of natural resources management;
2) can independently obtain and critically evaluate new information in the area of natural resources management ;
3) can adequately evaluate processes taking place in the society and consider these in planning and managing activities connected with the use and protection of natural resources;
4) is able to use remote sensing equipment and methods of spatial analysis;
5) is able to use the methods of statistical data analysis and modelling;
6) has mastered speciality-specific terminology required to express himself/herself in Estonian and in English to both specialists and laymen, and competently supervise the acquisition of knowledge and skills related to the use and protection of natural resources;
7) can synthesise and express in writing his/her research results and defend them in a public presentation;
8) is ready to continue studies in the doctoral level;
9) is ready to take responsibility connected with working as a high level specialist or manager in the area connected with environment protection, nature protection or other usage and protection of natural resources in the state or private forestry system and in local and international organisations in the public sector;
10) is ready for teamwork and co-operation;
11) values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:23