Õppekava "Loomakasvatus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood449
Õppekava statistika kood7620304
Õppekava lühendLKm
Õppekava nimetus eesti keelesLoomakasvatus
Õppekava nimetus inglise keelesAnimal Science
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ragnar Leming01.02.2023
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Kristel Peetsalu, Katrin Kaldre, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Tõnu PõlluäärETKÜ24.01.2018
Marko Kassdotsent24.01.2018
Ragnar Lemingdotsent, esimees07.10.2016
Meelis Otskaasprofessor01.09.2019
Peep Piirsalulektor07.10.2016
Heli Kiimanlektor07.10.2016
Einar Orgmetslektor, õppedirektor07.10.2016
Haldja Viinalassprofessor07.10.2016
Tanel Kaartprofessor24.01.2018
Alo Tänavotsvanemlektor07.10.2016
Karmen Tigasvilistlane24.01.2018
Hannelore Kiiver-Pärkvilistlane24.01.2018
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesLuua võimalused süvendatud teadmiste omandamiseks põllumajandusloomade- ja lindude aretusest, söötmisest, pidamisest, loomakasvatusettevõtte majandamisest, loomakasvatussaaduste kvaliteedist ja turustamisest ning tähtsamate uurimismeetodite rakendamisest vastavas valdkonnas.
Loomakasvatuse eriala lõpetanu on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega loomakasvatuse spetsialisti või juhina riigi- või eraettevõtetes ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe study programme is designed to provide fundamental knowledge of breeding, reproduction, feeding and keeping of livestock and poultry, management of an animal production enterprise, the quality control and marketing of animals and animal products, and the implementation of essential research methods and techniques in the specialist area.
Graduates of the Master's programme are ready to take the responsibility related to working as a specialist or manager of animal production in state or private enterprises and in local and international organisations in the public sector, continue studies in the doctoral level, and value the ethical aspects and social role of their speciality.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi loomakasvatusest;
2) oskab rakendada omandatud teadmisi ning peamisi uurimismeetodeid erialaste probleemide lahendamisel;
3) oskab korraldada loomade aretust, söötmist, pidamist ning loomakasvatussaaduste käitlemist ja turustamist;
4) oskab planeerida tootmist, juhendada personali, tunneb majandustegevuse arvestuse ja aruandluse põhiprintsiipe;
5) valdab erialast terminoloogiat vähemalt ühes võõrkeeles;
6) oskab kasutada erialaspetsiifilist tarkvara;
7) oskab analüüsida ja väljendada kirjalikult oma teadustulemusi üldiste teadmiste kontekstis ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
8) tunneb teaduseetika üldprintsiipe ja oskab eristada teaduslikku materjali mitteteaduslikust;
9) omab ettevalmistust töötamaks erialast kvalifikatsiooni, algatusvõimet, vastutustunnet ning juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi nõudval ametikohal;
10) on valmis elukestvaks enesetäiendamiseks ja õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic understanding and in-depth knowledge of animal production;
2) is able to apply the obtained knowledge and essential research methods for problem solving in the specialist area;
3) possesses knowledge and skills to deal with the breeding, feeding and keeping of animals as well as processing and marketing of livestock products;
4) has the knowledge and skills necessary to establish, manage and appraise animal production enterprises and systems, including basic knowledge of accounting and financial reporting as well as human resources management;
5) is proficient in animal production terminology in at least one foreign language;
6) is able to demonstrate competent use of specialist computer software;
7) is capable of individual analysis of phenomena and processes, discussion and explanation of obtained research results both orally and in the form of an article;
8) demonstrates an awareness of the general ethical principles in science, and is able to distinguish scientific facts and theories from pseudoscientific beliefs;
9) is capable of holding responsible positions that require professional competence and initiative as well as leadership and organisational skills;
10) demonstrates a commitment to the need for lifelong learning and continuing studies in the doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:28