Õppekava "Loomakasvatus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood396
Õppekava statistika kood6622218
Õppekava lühendLK
Õppekava nimetus eesti keelesLoomakasvatus
Õppekava nimetus inglise keelesAnimal Science
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine13.03.2014
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Marko Kass01.02.2018
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Piret Kalmus, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Tõnu PõlluäärETKÜ24.01.2018
Hannelore Kiiver-Pärkdoktorant, spetsialist24.01.2018
Meelis Otsdotsent01.09.2019
Ragnar Lemingdotsent07.10.2016
Marko Kassdotsent, esimees24.01.2018
Peep Piirsalulektor07.10.2016
Alo Tänavotslektor07.10.2016
Heli Kiimanlektor07.10.2016
Einar Orgmetslektor, õppedirektor07.10.2016
Tanel Kaartprofessor24.01.2018
Haldja Viinalassprofessor07.10.2016
Karmen Tigasüliõpilane24.01.2018
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or an equivalent qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava võimaldab üliõpilasel omandada baasteadmised ja oskused põllumajandusest, eeskätt loomakasvatussaaduste tootmisest ja käitlemisest või kalakasvatusest lähtuvalt sotsiaal-majanduslikest, klimaatilistest ja keskkonnakaitselistest aspektidest, mis põhineb loomsete toiduainete sh kalade tootmise ja töötlemise ahela printsiibil "põllult lauale". Omandatav akadeemiline haridus loob eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes või asuda tööle loomakasvatussaaduste tootmise valdkonna teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel.
inglise keelesThe programme will give the student basic knowledge and skills in the field of agriculture based on the principle of the food production and supply chain 'from farm to fork', with emphasis on the production and processing of animal products, including fish, taking into account different socio-economic, climatic and environmental factors.
After completing the programme the graduate will be prepared to pursue studies at Master's level and will be qualified for a variety of careers in the field of animal production.
Master level and is qualified for a variety of careers in the field of the production and processing of animal products.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekavajärgne kvalifikatsioon eeldab lõpetajalt järgmisi pädevusi:
1) omab alusteadmisi bioloogiast, keemiast, kõrgemast matemaatikast, biomeetriast, koduloomade morfoloogiast, füsioloogiast ja biokeemilistest protsessidest loomorganimis, mikrobioloogiast ja põllumajandustaimedest tasemel, mis võimaldab jätkata erialaainete omandamist;
2) tunneb põllumajandusloomade- ja lindude ning kalade bioloogilisi iseärasusi, geneetikat, aretust, söötmist, pidamist, tervishoidu, loomakasvatussaaduste säästliku tootmise korraldamist ja ökonoomikat;
3) tunneb loomsete toiduainete valmistamise, hindamise, säilitamise ning toiduohutusega seotud põhimõtteid lähtuvalt inimese toitumisest;
4) oskab rakendada õpitud eriala teadmisi praktikas;
5) oskab hankida ja hinnata kriitiliselt oma valdkonna teadmisi ning mõistab teadusliku meetodi olemust;
6) suudab analüüsida suuliselt ja kirjalikult oma erialaga seonduvaid probleeme ning osaleda vastavates aruteludes;
7) valdab põhilisi erialatermineid ühes võõrkeeles;
8) oskab teaduslikke, ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvesse võttes hinnata õppekava läbimisel omandatud teadmiste ja oskuste teoreetilist ning rakenduslikku väärtust nii enda kui ka ühiskonna seisukohast;
9) kalakasvatuse suuna lõpetanu omab lisaks loomakasvatusele teadmisi vesiviljelustehnoloogiast;
10) on valmis õpingute jätkamiseks magistriõppes;
11) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes;
12) omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
13) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate will have:
1) fundamental knowledge of biology, chemistry, higher mathematics, biometrics, animal morphology, physiology and biochemistry as well as microbiology and plant cultivation at a level enabling the continuation of studies in the specialist area;
2) knowledge of the biology, genetics, breeding, feeding, keeping and health care of production animals as well as sustainable animal production systems and principles of economics;
3) knowledge of the principles of the processing, assessment, preservation and safety of animal foodstuffs of animal origin in relation to human nutrition;
4) the potential to apply professional knowledge in practice;
5) the ability to obtain and critically analyse specialist information and understand scientific research methods;
6) the ability to analyse speciality-specific problems, both orally and in writing, and participate in relevant discussion;
7) knowledge of professional terminology in at least one foreign language;
8) the ability to critically evaluate theoretical and practical knowledge and skills acquired in the study programme, including scientific, social and ethical aspects, both in the individual and social context;
9) in addition to animal husbandry, alsoknowledge of aquaculture systems (for graduates of the aquaculture course);
10) the preparation to continue studies at Master's level;
11) the capabilty to hold responsible mid-level positions either in the private sector or in government organizations and institutions;
12) demonstrable teamwork and cooperation capabilities;
13) values of the ethical and social aspects of his/her speciality.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesagroökoloogia
Eriala nimetus inglise keelesAgroecology
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev25.05.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelespõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
 
Eriala lühendKA
Eriala nimetus eesti keeleskalakasvatus
Eriala nimetus inglise keelesFish Farming
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelespõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
 
Eriala nimetus eesti keelesliha- ja piimatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMeat and Dairy Technology
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev28.05.2009
Antava kraadi nimetus eesti keelespõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
 
Eriala lühendLK
Eriala nimetus eesti keelesloomakasvatus
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Science
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelespõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
 
Aasta õppekavad 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 12.05.2021 15:04