Õppekava "Aiandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood451
Õppekava statistika kood7620622
Õppekava lühendAIm
Õppekava nimetus eesti keelesAiandus
Õppekava nimetus inglise keelesHorticulture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmAiandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kadri Karp15.05.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Kaja Veddel
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Meelis Värnikvilistlane, tööandjate esindaja, FIE15.05.2015
Mariana Maante-Kuljusdoktorant15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Marika Mändprofessor15.05.2015
Kadri Karpprofessor15.05.2015
Evelin Loitvanemteadur15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's level degree, higher education acquired by completing a professional higher education curriculum or a qualification equal thereto. The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesAnda süvendatud teadmised aiandusliku teadustöö meetoditest, mis võimaldavad vajadusel õpingute jätkamist doktorantuuris. Anda erialateadmised aiandusest, mis võimaldavad lõpetanutel töötada puu- ja köögiviljade, samuti ilutaimede tootmise, säilitamise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes ning avalikus sektoris.
inglise keelesTo give in-depth knowledge of the methods of research work of horticulture, what allow on demand to follow doctoral studies. The excellent knowledge in horticulture enables the graduate to work in enterprises engaged in the production and storage of fruits and vegetables, ornamental plants and landscaping enterprise or in public sector.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) oskab tõlgendada aianduse alaseid mõisteid üldiselt ja erialaspetsiifiliselt vastavalt valitud uurimissuunale;
2) oskab analüüsida nii eesti kui ka võõrkeelset aianduse alast infot ja teaduskirjandust;
3) oskab läbi viia aianduse alast uurimistegevust, valida uurimistööks sobivaid meetodeid, objekte ja vahendeid;
4) oskab läbi viia uurimistöö tulemusel saadud andmete esmast ja statistilist töötlust;
5) omab süvendatud teadmisi aiakultuuride metabolismi füsioloogilistest ja biokeemilistest iseärasustest;
6) tunneb nüüdisaegseid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid aiakultuuride kasvatamisel, säilitamisel ja töötlemisel ning mahetootmise põhialuseid;
7) oskab väliseluruumide disainimisel arvestada kujundamise põhiprintsiipide ja istutamisdisaini põhimõtetega ning suudab eristada tuntumaid ilutaimi, tunneb nende kasvatamise ja kasutamise iseärasusi nii avamaal kui katmikkultuurina;
8) tunneb aiasaaduste kvaliteeti ja säilivust mõjutavaid tegureid;
9) omab baasteadmisi aiasaaduste turustamise põhimõtetest, turgu mõjutavatest teguritest ning hinna kujunemisest erinevates turustuskanalites;
10) omab valmidust teaduslike meetodite rakendamiseks doktoriõppes ja iseseisvas töös;
11) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega aianduse või iluaianduse spetsialisti või juhina riigi- või erasektoris ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
12) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks rakendades teadlikult oma tegevuses teaduspõhisust ja loodussäästlikku mõtteviisi ning väärtustades eetilisi põhimõtteid.
inglise keelesOn successful completion of the curriculum the student:
1) is able to interpret the conceptual means of horticulture generally and specific to the study direction;
2) is able to analyse scientific literature in the field horticulture in Estonian and foreign language;
3) can plan and conduct research activities in the field of horticulture, choose appropriate methods, objects and instruments for research,
4) can conduct the primary and statistical processing of data complexes obtained as a result of research study;
5) has acquired in-depth knowledge of the physiological and biochemical features of the metabolism of horticultural plants;
6) knows modern sustainable technologies for the production and profitable improvement of horticultural products and knows the basic principles of organic farming;
7) is able to consider the main design principles and the principles of planting design and is able to recognize most known ornamental plants, knows the specifics of growing them both in field and in greenhouses;
8) knows the factors influencing the fruits quality and conservation;
9) has basic knowledge of the principles of marketing horticultural products, factors influencing the market, and price formation in different marketing channels;
10) is ready to apply the scientific methodologies in doctoral studies or self-reliant work;
11) is ready to assume responsibility involved in working as a specialist or manager of production and marketing of agricultural products in the private sector, state organisations or enterprises and international organizations;
12) is ready to be involved in team work and joint activities exerting consciously in his/her activity scientific and sustainable thinking by appreciating the principles of ethics.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 03.04.2020 09:28