Õppekava "Aiandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood451
Õppekava statistika kood7620622
Õppekava lühendAIm
Õppekava nimetus eesti keelesAiandus
Õppekava nimetus inglise keelesHorticulture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmAiandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ulvi Moor01.01.2023
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kristjan Tiidebergdoktorant, vilistlane09.11.2021
Evelin Loit-Harrodotsent15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Merrit Shanskiykaasprofessor01.09.2020
Eve Veromannprofessor01.09.2020
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Marika Mändprofessor15.05.2015
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Ulvi Moorprofessor14.11.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, higher education acquired by completing a professional higher education curriculum or equal qualifications.
The University Council may require additional admission conditions.
Üldeesmärgid
eesti keelesErialateadmised aiandusest, mis võimaldavad lõpetanutel töötada puu- ja köögiviljade, samuti ilutaimede tootmise, säilitamise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes ning avalikus sektoris.
inglise keelesTo provide excellent knowledge in horticulture, which enables graduates to work in horticultural sector engaged in the production and storage of fruits, vegetables and ornamental plants or in public sector.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemseid ja süvendatud teadmisi aianduses ja aiandusteaduses, tunneb valdkonna arengusuundi, teooriaid, uurimismeetodeid ning eetilisi aspekte;
2) tunneb aiakultuuride avamaal ja katmikkultuurina kasvatamise tehnoloogiaid, sh mahetootmist; tunneb aiasaaduste kvaliteeti ja säilivust mõjutavaid tegureid ning aiasaaduste turustamise põhimõtteid;
3) teab tuntumate ilutaimede kasvatamise ja kasutamise iseärasusi ning oskab disainida välist eluruumi;
4) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi; käsitleb oma eriala temaatikat kõnes ja kirjas õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateadmisi;
5) mõistab eriala tähtsust ühiskonnas, oskab taimede, keskkonna ja inimeste omavahelist mõju arvesse võttes suunata ja kujundada strateegilisi otsuseid;
6) evib erialast suhtlemis- ning meeskonnatööoskust, on valmis (ilu)aianduse keskastme spetsialistina töötama riiklikes ja kohalikes haldusasutustes või erasektoris aianduskultuuride ning ilutaimede tootmise, säilitamise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes ning on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have deep knowledge and understanding in the field of horticulture and horticultural science, have systematic knowledge of the development trends, theories and research methods; know the ethical aspects of the field of activity;
2) be familiar with the technologies of open field and greenhouse horticultural crops, including organic production; be familiar with the factors influencing the quality and preservation of horticultural products and the principles of marketing horticultural products;
3) know the specifics of growing and using main ornamental plants and be able to design outdoor living spaces;
4) be able to independently conduct research: collect and analyse data, evaluate the results obtained, analyse the topics of their speciality in the language of instruction, spoken and written, and in the foreign language most relevant for the speciality; be able to argue and participate in discussions and mediate professional knowledge;
5) understand the relevance of the field in the society, be able to make and direct strategical decisions while taking into account plants, environment and human interaction;
6) be competent in team leading and in teamwork in the speciality; be able to take the responsibility and work as the middle manager in the government or private sector companies involved in the production, preserving and marketing of products of (ornamental) horticulture, and be prepared to continue their studies in doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:55