Õppekava "Majandusarvestus ja finantsjuhtimine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood412
Õppekava statistika kood7343267
Õppekava lühendMFm
Õppekava nimetus eesti keelesMajandusarvestus ja finantsjuhtimine
Õppekava nimetus inglise keelesAccounting and Financial Management
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondÄrindus, haldus ja õigus
ÕppesuundÄrindus ja haldus
Õppekava rühmMajandusarvestus ja maksundus
ÕppekavagruppÄrindus ja haldus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetussotsiaalteaduse magister (majandusarvestus ja finantsjuhtimine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Arts in Social Sciences
Antava kraadi lühendMA
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Jüri Lehtsaar20.05.2015
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMoona Arrak
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andres Tõnissootööandjate esindaja, Baltic Horse OÜ10.02.2017
Ants Noottööandjate esindaja, Põllumajandus-Kaubanduskoda19.05.2023
Kristiina Hiirvilistlane19.05.2023
Laura Hämälainenvilistlane19.05.2023
Raimond TammTartu abilinnapea, tööandjate esindaja10.02.2017
Rando Undrustööandjate esindaja, PRIA19.05.2023
Rando Värnikesimees, professor10.02.2017
Helis Luik-Lindsaarlektor, teadur19.05.2023
Jelena Arivanooremteadur, doktorant09.01.2019
Jaana Orinpeaspetsialist10.02.2017
Anne Põderteadur09.01.2019
Jüri Lehtsaarvanemlektor10.02.2017
Annika Jaanimägiüliõpilane19.05.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette majandusspetsialiste, kel on põhjalikud teadmised majandusarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonnas, on valmis töötama maaettevõtluses ja edendama maaelu, ning omavad ettevalmistust teadus- ja arendustööks.
inglise keelesPrepare economists with in-depth knowledge in accounting and financial management, are ready to work in rural entrepreneurship and advancing rural life, and prepared for research and development.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet majandusarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonna põhimõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) omab teadmisi majandusarvestuse ja finantsjuhtimise korraldamiseks ettevõttes ning teadus- ja arendustöö tegemiseks;
3) oskab määratleda ja lahendada majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega seonduvaid küsimusi ettevõttes, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
4) oskab korraldada arvestust ettevõttes, sh põllumajandusettevõttes, ning oskab kasutada arvestuse infosüsteeme;
5) oskab analüüsida ja hinnata ettevõtte majandustegevust, finantsseisundit ning riske, koostada eelarveid ja rakendada kontrollisüsteeme;
6) kavandab ja teostab uurimistööd, valides meetodeid lähtuvalt küsimuse iseloomust, kaasates vajadusel teiste valdkondade eksperte;
7) käsitleb erialatemaatikat kõnes ja kirjas eesti ja inglise keeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateavet;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
9) on valmis töötama pearaamatupidajana või finantsjuhina, omab valmisolekut meeskonnatööks;
10) tunneb kutse-eetikat ja hoolsuskohustust tööülesannete täitmisel; väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli; tal on olemas orientatsioon panustada maamajanduse arendamisse.
inglise keelesThe graduate will be expected to:
1) have a systemic overview of the principles, theories and research methods in accounting and financial management;
2) have knowledge about the organization of accounting and financial management in enterprises and about conducting research and development;
3) be able to specify problems related to accounting and financial management in enterprises, and establish research tasks and employ suitable methods for the resolution thereof;
4) be able to introduce and organise accounting in enterprises, including agricultural enterprises, and is able to use accounting information systems;
5) be able to analyse and assess the economic activities, financial situation and risks of an enterprise, compile budgets and introduce control systems;
6) plan and conduct research projects or manages collective ones, choosing the research methods based on the nature of the research problem, and using knowledge from other fields, if necessary;
7) be able to discuss professional topics in speech and writing in Estonian and English, be able to argue and participate in discussions and mediate professional information;
8) be ready to continue in doctoral studies;
9) ne ready to work as a chief accountant or financial manager, being prepared for team work;
10) be aware of professional ethics and the obligation of diligence in performing professional tasks; to value the ethical aspects and the role in society of the speciality and is inclined to contribute in rural development.
 
 
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:21