Õppekava "Metsamajandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood460
Õppekava statistika kood7626223
Õppekava lühendMEm
Õppekava nimetus eesti keelesMetsamajandus
Õppekava nimetus inglise keelesForest Management
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundMetsandus
Õppekava rühmMetsandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetuspõllumajandusteaduse magister (metsamajandus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Jürgen Aosaar01.01.2020
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Alexander Ryabchikov, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kadri-Aija Viiksõltumatu metsanduse konsulent15.12.2017
Mikk Linktööandjate esindaja, MTÜ Eesti Erametsaliit15.12.2017
Pille Meiertööandjate esindaja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit15.12.2017
Rainer Laigutööandjate esindaja, RMK peaspetsialist15.12.2017
Ahto Kangurdotsent15.12.2017
Priit Põllumäeesimees, dotsent15.12.2017
Hardi Tullusprofessor05.10.2015
Peeter Muisteprofessor14.02.2018
Silver Pärnüliõpilane12.11.2019
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud teadmistega metsamajanduse spetsialiste, kes oskavad hinnata metsaressursse ning prognoosida nende dünaamikat; tunnevad põhjalikult Eesti metsade uuendamise, hooldamise, kaitse ja kasutamise põhimõtteid ja võimalusi ning vastavat seadusandlust; oskavad teha ökoloogiliselt, ökonoomiliselt ja sotsiaalselt põhjendatud otsuseid metsade majandamisel.
Metsamajanduse eriala lõpetanu on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega metsamajanduse spetsialisti või juhina riigi- või erametsanduse süsteemis ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesTo prepare specialists with deep knowledge in forest management who can estimate forest resources and forecast their dynamics, know in detail the principles and possibilities of the cultivation, harvesting, protection and use of Estonian forest, and know the relevant legislation; can make ecologically, economically and socially reasoned decisions in forest management.
The graduate of the speciality of forest management will be ready to take responsibility connected with working as a high level forestry specialist or manager in the state or private forestry system and in national and international organisations in the public sector, is ready to continue his/her studies in the doctoral level and values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi metsamajanduse valdkonna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) suudab iseseisvalt hankida ja kriitiliselt hinnata uusi teadmisi metsanduse valdkonnas;
3) tunneb metsamajanduslike ettevõtete juhtimise spetsiifikat;
4) oskab adekvaatselt hinnata ühiskonnas toimuvaid protsesse ning nendega arvestada metsamajandusliku tegevuse kavandamisel ja juhtimisel;
5) oskab kasutada statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise meetodeid;
6) oskab kavandada metsamajanduslikke tegevusi ja kasutada selleks kaugseire vahendeid ja ruumianalüüsi meetodeid;
7) omab erialast väljendusoskust nii, et suudab end eesti ja inglise keeles väljendada erialaspetsialistidele ning erialavälistele inimestele ja pädevalt juhendada metsanduslike teadmiste ja oskuste omandamist;
8) oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma teadustulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
9) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
10) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega metsamajanduse spetsialisti või juhina riigi- või erametsanduse süsteemis ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
11) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
12) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and deep knowledge of the definitions, theories and research methods in the area of forest management;
2) can independently obtain and critically evaluate new information in the area of forestry;
3) knows the specifics of the management of forest management enterprises;
4) can adequately evaluate processes taking place in the society and consider these in planning and managing forest management activities;
5) is able to use methods of statistical data analysis and modelling;
6) is able to plan forest management activities using remote sensing equipment and methods of spatial analysis;
7) has mastered speciality-specific terminology required to express himself/herself in Estonian and in English to both specialists and laymen, and competently supervise the acquisition of forestry-related knowledge and skills;
8) can synthesise and express in writing his/her research results and defend them in a public presentation;
9) is ready to continue studies in the doctoral level;
10) is ready to take responsibility connected with working as a high level forestry specialist or manager in the state or private forestry system, and in local and international organisations in the public sector;
11) is ready for teamwork and co-operation;
12) values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 28.09.2020 04:07