Õppekava "Metsamajandus ja metsaökoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood460
Õppekava statistika kood7626223
Õppekava lühendMEm
Õppekava nimetus eesti keelesMetsamajandus ja metsaökoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesForest management and forest ecology
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundMetsandus
Õppekava rühmMetsandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetuspõllumajandusteaduse magister (metsamajandus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine17.06.2021
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Jürgen Aosaar01.01.2020
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Meelis MatkamäeMTÜ Eesti Erametsaliit, tööandjate esindaja09.03.2022
Olavi Andrestööandjate esindaja, RMK peaspetsialist16.06.2023
Pille Meiertööandjate esindaja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit15.12.2017
Maris Hordoesimees, dotsent01.01.2021
Regino Kasknooremprofessor09.03.2022
Hardi Tullusprofessor05.10.2015
Ahto Kangurprofessor15.12.2017
Jürgen Aosaarõppekava juht, vanemteadur01.01.2021
Mikko Buhtüliõpilane09.03.2022
Aleksander Tammüliõpilane 09.03.2022
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's degree or equivalent qualifications. In addition, the University Senate may require additional admission conditions.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette metsamajanduse valdkonna spetsialiste, kes mõistavad metsaökosüsteemi toimimist ning on võimelised võtma vastutust ja tegema ökoloogiliselt, ökonoomiliselt ja sotsiaalselt põhjendatud otsuseid metsade majandamisel.
inglise keelesTo prepare specialists in the field of forest management, who understand functioning of forest ecosystems and are able to take responsibility and make ecologically, economically and socially sound decisions in forest management.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süvendatud teadmisi metsamajanduse valdkonna teooriatest ning oskab neid praktikas rakendada;
2) mõistab metsas toimuvaid ökoloogilisi protsesse ja oskab neid seostada metsamajandusega;
3) oskab praktikas rakendada metsandusliku statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise ning kaugseire ja ruumianalüüsi meetodeid ja vahendeid;
4) käsitleb erialatemaatikat kõnes ja kirjas eesti ja inglise keeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateavet;
5) omab ülevaadet uurimistöö metoodikast, oskab teha uurimistööd, oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma uurimistulemusi ning neid avalikul esinemisel kaitsta;
6) oskab suunata metsanduslikke strateegilisi otsuseid, mis on kooskõlas säästva arengu põhimõtetega;
7) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes; oskab mõista oma erialase arengu vajadust;
9) on valmis töötama metsamajanduse spetsialisti või juhina riigi- või erametsa süsteemis ning kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
inglise keelesThe graduate will be expected to:
1) have comprehensive knowledge of theories in forest management and be able to apply them in practice;
2) understand the ecological processes taking place in forests and be able to relate them to forest management;
3) be able to apply the methods and equipment of forestry statistical data analysis and modelling, and remote sensing and spatial analysis;
4) be able to discuss professional topics in speech and writing in Estonian and English, be able to argue and participate in discussions and mediate professional information;
5) have an overview of research methodology, be able to conduct research, to synthesise and express in writing the research results and to defend them in public presentations;
6) be able to direct strategic decisions in forestry in accordance with the principles of sustainable development;
7) value the ethical aspects and the role in society of the speciality;
8) be ready to continue in doctoral studies; be able to understand the need for professional development;
9) be prepared to work as a forestry specialist or manager in the state or private forestry system and in local and international organizations.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 01:34