Õppekava "Metsandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 1995/1996 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood401
Õppekava statistika kood6626224
Õppekava lühendMN
Õppekava nimetus eesti keelesMetsandus
Õppekava nimetus inglise keelesForestry
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundMetsandus
Õppekava rühmMetsandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Priit Põllumäe15.12.2017
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kadri-Aija Viiksõltumatu metsanduse konsultant15.12.2017
Mikk Linktööandjate esindaja, MTÜ Eesti Erametsaliit15.12.2017
Pille Meiertööandjate esindaja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit15.12.2017
Rainer Laigutööandjate esindaja, RMK peaspetsialist15.12.2017
Ahto Kangurdotsent15.12.2017
Priit Põllumäeesimees, peaspetsialist15.12.2017
Hardi Tullusprofessor05.10.2015
Peeter Muisteprofessor14.02.2018
Kristjan Tällüliõpilane15.12.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste metsanduslike teadmistega, Eestimaa metsaressursse tundvaid ning neid jätkusuutlikult majandada oskavaid spetsialiste, kes on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme metsandusspetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes, valmis õpingute jätkamiseks magistriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesTo prepare specialists with profound knowledge in forestry and Estonian forest resources who will be capable of a sustainable management of these, and will be ready to take responsibility connected with working as a medium level forestry specialist in private or public organisations and enterprises, are ready to continue studies in the Master level and value the ethical aspects and social role of their speciality.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab baasteadmisi metsabioloogiast, metsaökoloogiast, metsakasvatusest, dendroloogiast, metsamullateadusest, metsatakseerimisest, metsakorraldusest, metsandusökonoomikast, metsa- ja puidukasutusest, puiduteadusest ning puidutöötlemise tehnoloogiatest;
2) omab alusteadmisi Eestimaa metsa- ja puiduressurssidest, nende hindamise meetoditest ja kasutamise tööstuslikest võimalustest;
3) oskab siduda oma teadmisi metsade jätkusuutliku majandamise ning elurikkuse säilitamise ja kaitsega;
4) oskab iseseisvalt koguda ning matemaatilise statistika meetoditele tuginedes analüüsida metsanduslikke andmestikke tabelarvutuse, andmebaasisüsteemide ja GIS tarkvara keskkonnas;
5) oskab suuliselt ja kirjalikult selgitada erialaga seotud probleeme ning osaleb sellekohastes aruteludes nii eesti keeles kui ka erialal olulises võõrkeeles;
6) on valmis õpingute jätkamiseks magistriõppes;
7) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme metsandusspetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes;
8) omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
9) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has basic knowledge in forest biology, forest ecology, silviculture, dendrology, forest soil science, forest measurement, forest management planning, forest economy, use of forest and timber, wood science and wood processing technologies;
2) has fundamental knowledge in the Estonian forest and timber resources, methods of their evaluation and possibilities for industrial use;
3) can connect his/her knowledge with sustainable forest management and with the conservation and protection of biodiversity;
4) can independently collect and analyse forestry-related data based on statistical methods using worksheet calculation, database systems and GIS software;
5) is able explain speciality-related problems both verbally and in writing and takes part in relevant discussions in Estonian and in a speciality-specific foreign language;
6) is ready to continue studies in the Master level;
7) is ready to take responsibility connected with working as a medium level forestry specialist in private or public organisations and enterprises;
8) is ready for teamwork and co-operation;
9) values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendME
Eriala nimetus eesti keelesmetsamajandus
Eriala nimetus inglise keelesForest Management
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelesPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
 
Eriala lühendMT
Eriala nimetus eesti keelesmetsatööstus
Eriala nimetus inglise keelesForest Industry
Avamise kuupäev14.02.2002
Antava kraadi nimetus eesti keelesPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
 
Aasta õppekavad 1995/1996 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 23.08.2019 19:10