Õppekava "Metsatööstus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood461
Õppekava statistika kood7626225
Õppekava lühendMTm
Õppekava nimetus eesti keelesMetsatööstus
Õppekava nimetus inglise keelesForest Industry
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundMetsandus
Õppekava rühmMetsandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetuspõllumajandusteaduse magister (metsatööstus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Regino Kask01.09.2021
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Meelis MatkamäeMTÜ Eesti Erametsaliit, tööandjate esindaja09.03.2022
Olavi Andrestööandjate esindaja, RMK peaspetsialist h16.06.2023
Pille Meiertööandjate esindaja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit05.10.2015
Ahto Kangurdotsent14.02.2018
Maris Hordoesimees, dotsent01.01.2021
Hardi Tullusprofessor14.02.2018
Jürgen Aosaarvanemteadur01.01.2021
Regino Kaskõppekava juht, nooremprofessor09.03.2022
Mikko Buhtüliõpilane09.03.2022
Aleksander Tammüliõpilane09.03.2022
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud teadmistega metsatööstuse spetsialiste, kes oskavad hinnata metsaressursse ning prognoosida nende dünaamikat; tunnevad põhjalikult metsamajandustööde mehhaniseerimist, metsavarumisel kasutatavaid masinaid, puidu omadusi ja kasutamist erinevates tööstusharudes, puidutöötlemistehnoloogiaid ja -masinaid; tunnevad puiduenergeetikat, metsanduse ökonoomikat ja puidukaubandust.
Metsatööstuse eriala lõpetanu on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega metsatööstuse spetsialisti või juhina riigi- või erametsanduse süsteemis ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesTo prepare specialists with deep knowledge in forest industry who can estimate forest resources and forecast their dynamics, know in detail the mechanisation of forest works, machines used in harvesting, characteristics of wood and its use in different industries, wood-processing technologies and machinery; know wood energy, forest economics and timber trading.
The graduate of the speciality of forest industry will be ready to take responsibility connected with working as a high level forest industry specialist or manager in the state or private forestry system and in local and international organisations in the public sector, is ready to continue studies in the doctoral level and values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi metsatööstuse valdkonna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) suudab iseseisvalt hankida ja hinnata kriitiliselt uusi teadmisi metsanduse valdkonnast;
3) oskab kasutada statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise meetodeid;
4) oskab adekvaatselt hinnata ühiskonnas toimuvaid protsesse ning nendega arvestada metsatööstusliku tegevuse kavandamisel;
5) tunneb erinevaid puidutöötlemise tehnoloogiaid ning oskab planeerida kasutatavaid tehnoloogiaid ressursisäästliku kasutamise eesmärgil;
6) omab erialast väljendusoskust nii, et suudab end eesti ja inglise keeles väljendada erialaspetsialistidele ning erialavälistele inimestele ja pädevalt juhendada metsanduslike teadmiste ja oskuste omandamist;
7) oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma teadustulemusi üldiste teadmiste kontekstis ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega metsatööstuse spetsialisti või juhina riigi- või erametsanduse süsteemis ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
10) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
11) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and deep knowledge of the definitions, theories and research methods in the area of forest industry;
2) can independently obtain and critically evaluate new information in the forestry area;
3) is able to use the methods of statistical data analysis and modelling;
4) can adequately evaluate processes taking place in the society and consider these in planning and managing forest industry activities;
5) knows different wood processing technologies and can plan the technologies with a view to a sustainable use of resources;
6) has mastered speciality-related terminology required to express himself/herself in Estonian and in English to both specialists and laymen, and competently supervise the acquisition of forestry-related knowledge and skills;
7) can synthesise and express in writing his/her research results and defend them in a public presentation;
8) is ready to continue studies in the doctoral level;
9) is ready to take responsibility connected with working as a high level forest industry specialist or manager in the state or private forestry system and in local and international organisations in the public sector;
10) is ready for teamwork and co-operation;
11) values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 03:31