Õppekava "Ökonoomika ja ettevõtlus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood414
Õppekava statistika kood7343957
Õppekava lühendEVm
Õppekava nimetus eesti keelesÖkonoomika ja ettevõtlus
Õppekava nimetus inglise keelesEconomics and Entrepreneurship
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondÄrindus, haldus ja õigus
ÕppesuundÄrindus ja haldus
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
ÕppekavagruppÄrindus ja haldus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetussotsiaalteaduse magister (ökonoomika ja ettevõtlus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Arts in Social Sciences
Antava kraadi lühendMA
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Helis Luik-Lindsaar01.01.2022
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMoona Arrak
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Maire Nurmet, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andres Tõnissootööandjate esindaja, Baltic Horse OÜ10.02.2017
Ants Noottööandjate esindaja, Põllumajandus-Kaubanduskoda19.05.2023
Kristiina Hiirvilistlane19.05.2023
Laura Hämälainenvilistlane19.05.2023
Raimond TammTartu abilinnapea, tööandjate esindaja10.02.2017
Rando Undrustööandjate esindaja, PRIA19.05.2023
Rando Värnikesimees, professor10.02.2017
Helis Luik-Lindsaarlektor, teadur19.05.2023
Jelena Arivanooremteadur, doktorant09.01.2019
Jaana Orinpeaspetsialist10.02.2017
Anne Põderteadur09.01.2019
Jüri Lehtsaarvanemlektor10.02.2017
Annika Jaanimägiüliõpilane19.05.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette majandusspetsialiste, kes on valmis tegutsema maaettevõtluses ning on võimelised juhtima ja majandusnõustama ettevõtteid ning projekte; omavad ettevalmistust teadus- ja arendustööks.
inglise keelesTo prepare specialists who are operating as entrepreneurs in rural areas and are able to manage enterprises and projects in rural areas, and offer economic counselling for rural enterprises; are prepared for research and development.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset ülevaadet ettevõtluse ja ökonoomika valdkonna põhimõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) oskab hinnata konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ringbiomajanduses ning juhtida innovatsiooni ja turundust;
3) oskab planeerida ja juhtida investeeringuid ning kujundada strateegiaid ressursside efektiivsemaks juhtimiseks;
4) oskab hinnata ja juhtida ettevõtlusega seotud riske erinevates majanduskeskkondades;
5) oskab määratleda ja lahendada ettevõtlusega seotud sotsiaalmajanduslikke küsimusi, kasutades selleks kaasaegseid majandusanalüüsi meetodeid;
6) kavandab ja teostab iseseisvalt või koostöös uurimistöid, valides meetodeid lähtuvalt küsimuse iseloomust, kaasates vajadusel teiste valdkondade eksperte;
7) käsitleb erialatemaatikat kõnes ja kirjas eesti ja inglise keeles, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes ning vahendama erialateavet;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
9) on valmis töötama spetsialisti või juhina, omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
10) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli; tal on olemas orientatsioon panustada maamajanduse arendamisse.
inglise keelesThe graduate will be expected to:
1) have a systemic overview of the principles, theories and research methods in entrepreneurship and economics;
2) be able to conduct economic analysis, manage innovation in an enterprise, and assess the competitiveness and sustainability of the rural economy sector;
3) be able to independently specify and creatively solve economic problems and/or research questions that arise in the daily functioning of enterprises;
4) be able to perform economic analysis in an enterprise, to plan and manage investments, and make proposals for developing strategies and managing resources;
5) be able to assess and manage entrepreneurial risks in different economic circumstances;
6) plan and conduct individual or collective research projects, choosing the research methods based on the nature of data sources and research problems, and using knowledge from other fields, if necessary;
7) be able to discuss professional topics in speech and writing in Estonian and English, be able to argue and participate in discussions and mediate professional information;
8) be ready to continue in doctoral studies;
9) is ready to take responsibility associated with working as a specialist or manager, being prepared for team work and cooperation;
10) value the ethical aspects and the role in society of the speciality and is inclined to contribute in rural development.
 
 
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:02