Content of the curriculum Agri-Food Business Management (163697) for entrants of 2018/2019Help
Home page
Information of curriculum PDF
Curricula for students admitted in 2018/2019 2019/2020 2020/2021
 
StatusConfirmed
Study places (regular studies)
Student places (block mode study)
Õppekohtade koguarv
Curriculum version confirmed byCouncil of the University (22.12.2016)
Brief description of curriculum (in Estonian)Õppekava "Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine" on Eesti Maaülikooli, Läti Põllumajandusülikooli ja Aleksandras Stulginskise ülikooli (Leedu) ühisõppekava. Õppekava ülesehitus näeb ette, et esimesel semestril toimub õppetöö Eesti Maaülikoolis, teisel semestril Aleksandras Stulginskise ülikoolis (Leedu) ja kolmandal semestril Läti Põllumajandusülikoolis. Neljandal semestril koostavad üliõpilased magistritöö selles ülikoolis (koduülikoolis), kus nad immatrikuleeritud on.

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest ja magistritööst:
majandusteaduse moodul 15 EAP,
juhtimise moodul 15 EAP,
rahanduse moodul 15 EAP,
strateegia moodul 15 EAP,
protsesside moodul 15 EAP,
turunduse moodul 15 EAP,
magistritöö 30 EAP.
 
Brief description of curriculum (in English)"Agri-Food Business Management" is a joint study programme between Estonian University of Life Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies and Aleksandras Stulginskis University (Lithuania). The structure of the study programme stipulates that the first semester the studies will take place at the Estonian University of Life Sciences, the second semester at Aleksandras Stulginskis University and the third semester at the Latvia University of Life Sciences and Technologies. In the fourth semester, students prepare a master's thesis at the university where they are enrolled as degree students.

Curriculum consists of following modules and Master's thesis:
Economics Module 15 ECTS,
Leadership Module 15 ECTS,
Finance Module 15 ECTS,
Strategy Module 15 ECTS,
Operations Module 15 ECTS,
Marketing Module 15 ECTS,
Master's thesis 30 ECTS.
 
Requirements for finishing the curricula (in Estonian)Õppekava täitmiseks läbib üliõpilane õppekava täies mahus: sooritab positiivse tulemusega kõik õppekavajärgsed eksamid ja arvestused ning kaitseb magistritöö.
 
Requirements for finishing the curricula (in English)In order to complete the curriculum, the student must pass it in full: get a positive result in all subjects and defend Master's thesis successfully.
Study plan
Agri-Food Business Management (120 ECTS)   print XLS
1. Economics (15 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Principles of module selection: Module is obligatory for all students on curriculum.
MS.0824 Agricultural economics and policy (7,5 ECTS)
MS.0825 Research methods (7,5 ECTS)
2. Leadership (15 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Principles of module selection: Module is obligatory for all students on curriculum.
MS.0827 Cooperative management (7,5 ECTS)
MS.0826 Corporate culture and human resource development (7,5 ECTS)
3. Finance (15 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Principles of module selection: Module is obligatory for all students on curriculum.
EVEAM052 Finance Management (7,5 ECTS)
EVEAM051 Managerial Accounting and Control (7,5 ECTS)
4. Strategy (15 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Principles of module selection: Module is obligatory for all students on curriculum.
EVVKM062 Agribusiness Planning and Evaluation of Investment Projects (7,5 ECTS)
EVVKM061 Strategic Management of Agribusiness (7,5 ECTS)
5. Operations (15 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Principles of module selection: Module is obligatory for all students on curriculum.
...... Innovation of food system (7,5 ECTS)
..... Operations and supply-chain management in agribusiness (7,5 ECTS)
6. Marketing (15 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Principles of module selection: Module is obligatory for all students on curriculum.
........ Integrated marketing communication in agribusiness (7,5 ECTS)
....... International agri-food business marketing (7,5 ECTS)
7. Master’s thesis (30 ECTS) mandatoryDisplay module's objectives
Curricula for students admitted in 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Information Systems of the Estonian University of Life Sciences. The page compiled 30.03.2020 09:03