AU.745 Vee- ja sademeveevõrkude modelleerimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg17.03.2022
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Raido Puust
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)175 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
Õpiväljundid* tunneb hüdraulilise modelleerimise põhiprintsiipe, mudelite loomise põhisamme
* omab ülevaadet veevõrkude modelleerimise rakendusnäidetest
* tunneb sademeveevõrkude modelleerimise põhiprintsiipe
* omab ülevaadet sademeveevõrkude modelleerimise põhisammudest
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
* Veevõrkude modelleerimise alused (2 akad t), 10:00-11:30
* Hüdrauliliste süsteemide põhialused, mudelite loomise põhikomponendid (sh tarbimiste lisamine, mõõtmiste teostamise vajadus, mudelite kalibreerimine/optimeerimine, mudelite kasutamine veevõrkude projekteerimisel ja/või veevõrkude haldamises, mudelitel baseeruvad riskianalüüsid, mudelite integreerimine geoinfosüsteemidega, hüdraulilise löögi olemus ning modelleerimine).
* Veevõrkude modelleerimise praktilised näited (2 akad t), 11:45 - 13:15
* Mudelite loomise rakendusnäited, sh mudelite loomise esimesed sammud ning erinevate analüüside demod (nt kalibreerimine, optimeerimine, hüdrauliline löök).
* Sademeveevõrkude modelleerimise alused (2 akad t), 13:45 - 15:15
* Sademevee kanalisatsiooni modelleerimise alused, planeerimine/projekteerimine, äravoolu modelleerimine.
* Sademeveevõrkude modelleerimise praktilised näited (2 akad t), 15:30 - 17:00
* Modelleerimise tarkvara, modelleerimise näited, modelleerimise staadiumid ehk projekti staadiumist lähtuv modelleerimise ulatus.
8Raido Puust
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt13
Registreerumise tähtaeg16.03.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 03:20